Rekrutacja

Placówki „STERNIK-Poznań” to najwyższa jakość edukacji i wychowania dostępna bez względu na status materialny rodziny

OD CZEGO ZACZĄĆ? 

Podstawą rozpoczęcia procesu przyjęcia dziecka do jednej z placówek Fundacji jest przesłanie wniosku o przyjęcie dziecka.

Jeden wniosek dotyczy jednego dziecka. W przypadku, gdy Rodzice starają się o przyjęcie do placówek większej liczby dzieci, należy przesłać odpowiednią liczbę wniosków.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Etap I – Złożenie wniosku

Podstawą rozpoczęcia procesu przyjęcia dziecka do jednej z placówek Fundacji jest przesłanie wniosku. Jeden wniosek dotyczy jednego dziecka. W przypadku, gdy Rodzice starają się o przyjęcie do placówek większej liczby dzieci, należy przesłać odpowiednią liczbę wniosków.

Etap II – Rozmowa z członkiem Zarządu Fundacji

Spotkanie ma na celu:

– prezentację modelu edukacyjnego STERNIK-Poznań,

– prezentację narzędzi wsparcia rodziców (m.in. Akademia Familijna),

– ustalenie wysokości opłat za naukę oraz wyjaśnienie zagadnień formalnych związanych z udziałem Rodziny w inicjatywie edukacyjnej STERNIK-Poznań.

Etap III – Rozmowa z dyrektorem placówki

Spotkanie ma na celu szczegółowe zapoznanie Rodziców z programem wychowawczym, ofertą edukacyjną oraz organizacją placówki i procesu dydaktycznego.

Etap IV – Podpisanie dokumentów

W przypadku zgodnego potwierdzenia przez Rodziców, dyrektora placówki oraz Zarząd Fundacji woli współpracy, proces przyjęcia dziecka (dzieci), a de facto przyjęcia rodziny do placówki, kończy się wraz z dopełnieniem wszelkich formalności pomiędzy rodziną a Fundacją oraz pomiędzy rodziną a placówką (placówkami) – podpisanie umowy o naukę oraz stosownych oświadczeń o zapoznaniu się z zasadami STERNIK-Poznań.