Rekrutacja

Placówki „STERNIK-Poznań” to najwyższa jakość edukacji i wychowania dostępna bez względu na status materialny rodziny

OD CZEGO ZACZĄĆ? 

Początkiem rekrutacji jest wypełnienie  wniosku o przyjęcie dziecka i przesłanie do odpowiedniej placówki:

Wniosek można również wydrukować i wysłać w formie papierowej na adres Fundacji.

KROK PO KROKU

Etap I – Złożenie wniosku

Jak wspomniano wyżej, podstawą do rozpoczęcia procesu przyjęcia dziecka do jednej z placówek Fundacji jest przesłanie wniosku. Jeden wniosek dotyczy jednego dziecka. W przypadku, gdy Rodzice starają się o przyjęcie do placówek większej liczby dzieci, należy przesłać odpowiednią liczbę wniosków.

Etap II – Rozmowa z dyrektorem placówki

Po otrzymaniu wniosku/wniosków, Dyrektor umawia z Rodziną termin spotkania wstępnego. W spotkaniu uczestniczą oboje rodzice oraz przedstawiciel Dyrekcji.

Etap III – Rozmowa z dyrektorem ekonomicznym

Jeśli wszyscy zainteresowani uznają, że współpraca w ramach projektu jest możliwa, rodzina jest umawiana na spotkanie z dyrektorem do spraw ekonomicznych (kontakt w celu umówienia spotkania: fundacja@sternikpoznan.pl lub tel. 506 611 224). Spotkanie dotyczy ustalenia wysokości opłaty za naukę. Wymiar zobowiązania zostaje ustalony indywidualnie w zależności od realnych finansowych możliwości rodziny.

Etap IV – Podpisanie dokumentów

Proces przyjęcia dziecka (dzieci), a de facto przyjęcia rodziny do placówki, kończy się wraz z dopełnieniem wszelkich formalności pomiędzy rodziną a Fundacją oraz pomiędzy rodziną a placówką (placówkami).