Transport dzieci do przedszkola

REKLAMA TRANSPORTU

Szanowni Państwo!

Rozpisano ankietę dotyczącą Państwa oczekiwań w sprawie transportu dzieci do przedszkola i szkół Sternika w Poznaniu na rok szkolny 2016/2017. Grupa Transportowa zebrała również oferty od przewoźników, aby oszacować koszty utrzymania linii w wariantach, które wynikały z ankiety.

W tym roku bus, po odwiedzeniu Przedszkola HORYZONTY i Szkoły SKRZYDŁA, dojedzie do Szkoły HORYZONTY, a następnie zawróci i przewiezie dzieci ze Szczepankowa na Borówki i do Przedszkola na Dobrowita.

Trasa będzie miała następujący przebieg:

Rano: Wilczak – Śródka – Dobrowita – Borówki – Szczepankowo – Borówki –  Dobrowita

Po południu: Dobrowita – Borówki – Szczepankowo – Borówki –  Dobrowita – Śródka – Wilczak

W ankiecie nikt nie zgłosił potrzeby wsiadania na Śródce lub na ul. Pustej, ale istnieje możliwość utworzenia tam przystanku.

Na każdym z tych przystanków dzieci mogą wsiadać lub wysiadać. Rodzice mogą przywieźć dzieci
w jedno miejsce i zostaną one rozwiezione do pozostałych placówek. Na przykład:

Rodzice A mają najbliżej do Szczepankowa – tam przywożą swoje dzieci na godz. 7.55, gdzie zostaje ich córka chodząca do szkoły, chłopiec lat 9 pojedzie na Borówki, a przedszkolak dojedzie na Dobrowita ok. 8.25.

Po południu przedszkolak wsiądzie do busa o 15.00, syn z Borówki o 15.20 i całą trójkę będzie można odebrać ze Szczepankowa ok. 15.30.

Rodzice B najbliżej mają na Wilczak – tam przywożą swoje dzieci na godz. 7.10. Przedszkolak będzie na Dobrowita po 20 minutach, syn lat 11 będzie na Borówki o 7.40 (30 minut w autobusie), a córka lat 9 dotrze do szkoły w Szczepankowie ok. 7.50 (40 minut w autobusie).

Po południu córka wsiądzie do busa o 15.35, syn o 15.50, a przedszkolak o 16.00 – wszyscy dotrą na Wilczak ok. 16.20.

ZGŁOSZENIE udziału w transporcie otrzymacie Państwo w sekretariacie przedszkola lub kontaktując się za pośrednictwem adresu mailowego: transport@skrzydla.edu.pl.

Zrezygnować z transportu można zgłaszając to Fundacji z miesięcznym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca (np. rezygnacja dnia 10 listopada skutkuje od 01 stycznia, rezygnacja z dnia 30 listopada skutkuje od 01 stycznia). Miejsca w busie przyznawane są w pierwszej kolejności dzieciom jeżdżącym na trasie długiej w obie strony, w drugiej kolejności dzieciom jeżdżącym w jedną stronę. Przejazdy jednorazowe będą możliwe
w miarę wolnych miejsc.

W grudniu br. Fundacja przeprowadzi analizę wpływów i rzeczywiście poniesionych kosztów
i poinformuje, czy wprowadzamy modyfikację do rozkładu jazdy/długości i przebiegu trasy oraz czy zmienia się wysokość opłat za przejazd.

RANO:

7.10 – TESCO, ul. Wilczak

7.25 – Przedszkole, ul. Dobrowita 22 (wsiadają dzieci w stronę Borówki i Szczepankowa)

7.40 – Szkoła SKRZYDŁA, ul. Borówki 10 (wsiadają dzieci w stronę Szczepankowa)

7.55 – Szkoła HORYZONTY, ul. Szczepankowo 131 (wsiadają dzieci w stronę Borówki i Dobrowita)

8.10 – Szkoła SKRZYDŁA, ul. Borówki 10 (wsiadają dzieci w stronę Dobrowita)

8.25 – Przedszkole, ul. Dobrowita 22

PO POŁUDNIU:

15.05– Przedszkole, ul. Dobrowita 22 (wsiadają dzieci w stronę Borówki i Szczepankowa)

15.20 – Szkoła SKRZYDŁA, ul. Borówki 10 (wsiadają dzieci w stronę Szczepankowa)

15.35 – Szkoła HORYZONTY, ul. Szczepankowo 131 (wsiadają dzieci w stronę Borówki, Dobrowita
i Wilczaka)

15.50 – Szkoła SKRZYDŁA, ul. Borówki 10 (wsiadają dzieci w stronę Dobrowita i Wilczaka)

16.00 – Przedszkole, ul. Dobrowita 22 (wsiadają dzieci w stronę Wilczaka)

16.20 – TESCO WILCZAK

Cennik przejazdów:

Rok szkolny 2016/17

abonament miesięczny, trasa:  
długa (z Tesco) 210 zł
w jedną stronę krótka/ w drugą stronę długa 170 zł
krótka (między placówkami Sternika) 130 zł
   
długa w jedną stronę 130 zł
krótka w jedną stronę 80 zł
   
przejazd jednorazowy w jedną stronę 10 zł
   
W sprawie zniżek w opłatach proszę o kontakt mailowy z biurem Fundacji Sternik-Poznań

 

Bardzo proszę być z dzieckiem rano i po dziecko po południu PRZED czasem podanym
w harmonogramie (podajemy czasy ruszenia autobusu z przystanku). Autobus ma napięty harmonogram i NIE CZEKA.

Jeżeli zezwalają Państwo na samodzielny powrót dziecka do domu z autobusu szkolnego – proszę
o zaznaczenie tego na ZGŁOSZENIU.

Proszę wpisać osoby uprawnione do odbioru dziecka do agendy na stronie 2.

Przejazdy jednorazowe – proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny i sprawdzenie, czy jest wolne miejsce na danej trasie, a następnie wpisanie do agendy w danym dniu, dokąd dziecko jedzie i kto je odbierze.

Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane w wyznaczonym czasie z przystanku – jedzie dalej busem aż do przystanku końcowego!

W agendach (w końcowej ich części) znajdą Państwo Regulamin korzystania z autobusu szkolnego.