Transport dzieci do przedszkola

REKLAMA TRANSPORTU

Szanowni Państwo!

Rozpisano ankietę dotyczącą Państwa oczekiwań w sprawie transportu dzieci do przedszkola i szkół Sternika w Poznaniu na rok szkolny 2017/2018. Grupa Transportowa zebrała również oferty od przewoźników, aby oszacować koszty utrzymania linii w wariantach, które wynikały z ankiety.

W tym roku bus, po odwiedzeniu Przedszkola HORYZONTY i Szkoły SKRZYDŁA, dojedzie do Szkoły HORYZONTY, a następnie zawróci i przewiezie dzieci ze Szczepankowa na Borówki i do Przedszkola na Dobrowita.

 

Bardzo proszę być z dzieckiem rano i po dziecko po południu PRZED czasem podanym
w harmonogramie (podajemy czasy ruszenia autobusu z przystanku). Autobus ma napięty harmonogram i NIE CZEKA.

Jeżeli zezwalają Państwo na samodzielny powrót dziecka do domu z autobusu szkolnego – proszę
o zaznaczenie tego na ZGŁOSZENIU.

Proszę wpisać osoby uprawnione do odbioru dziecka do agendy na stronie 2.

Przejazdy jednorazowe – proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny i sprawdzenie, czy jest wolne miejsce na danej trasie, a następnie wpisanie do agendy w danym dniu, dokąd dziecko jedzie i kto je odbierze.

Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane w wyznaczonym czasie z przystanku – jedzie dalej busem aż do przystanku końcowego!

W agendach (w końcowej ich części) znajdą Państwo Regulamin korzystania z autobusu szkolnego.

 

Trasa 2017/2018 i przystanki

  1. Trasa poranna w tym roku będzie przebiegać (w nawiasie godziny odjazdu):

START: 1) Tesco/Wilczak (7:10)

2) ul. Grochowe Łąki/Garbary (7:20)

3) ul. Warszawska/Michała (7:25)

4) ul. Mogileńska/Pusta (7:30)

5) Przedszkole ul. Dobrowita (7:40)

6) Szkoła „Skrzydła” (7:50)

7) Szkoła „Horyzonty” (8:00)

8) Szkoła „Skrzydła” II (8:10)

9) Przedszkole ul. Dobrowita II (przyjazd: 8:20)

 

  1. Trasa popołudniowa w tym roku będzie przebiegać (w nawiasie czasy odjazdu):

1) Przedszkole ul. Dobrowita (15;10)

2) Szkoła „Skrzydła” (15:20)

3) Szkoła „Horyzonty” (15:35)

4) Szkoła „Skrzydła” II (15:45)

5) Przedszkole ul. Dobrowita II (15:55)

6) ul. Mogileńska/Pusta (16:00)

7) ul. Warszawska/Michała (16:05)

8) ul. Szyperska/Garbary (16:15)

Koniec: 9) Tesco/Wilczak (16:25)

 

W busie szkolnym opiekę nad dziećmi sprawuje opiekunka – podobnie jak w zeszłym roku jest to pani Irena Ebelewicz. Rodzice, którzy zgłoszą swoje dzieci do transportu, otrzymają numeru telefonu komórkowego do niej. Opiekunka przyjmuje dzieci do busa, pilnuje, żeby jechały spokojnie i bezpiecznie oraz oddaje dzieci pod opiekę rodziców lub osób przez nich upoważnionych (proszę te osoby wpisać do zgłoszenia oraz umieścić w agendzie – str. 2)

 

UWAGA: Rodzice powinni być na przystanku przynajmniej 5 minut przed podaną godziną odjazdu – bus nie czeka na spóźnionych, a po południu dzieci nieodebrane na swoim przystanku jadą dalej – do przystanku końcowego.

 

  1. KOSZT I ZAPISY:

Abonament miesięczny jest doliczany do noty finansowej. Kwota abonamentu jest wyliczona jako suma kosztów rocznych transportu, podzielona na 10 równych miesięcznych części. Zrezygnować z transportu można zgłaszając to Fundacji z miesięcznym wyprzedzeniem (np. rezygnacja zarówno 10 listopada jak i 30 listopada skutkuje od 01 stycznia). Miejsca w busie przyznawane są w pierwszej kolejności dzieciom jeżdżącym na trasie długiej w obie strony, w drugiej kolejności dzieciom jeżdżącym w jedną stronę. Przejazdy jednorazowe będą możliwe w miarę wolnych miejsc.

 

  1. Koszty przejazdów zostają takie, jak w zeszłym roku:
Rok szkolny 2017/18
abonament miesięczny, trasa:
1)     długa w obie strony (z/do Tesco, Garbar, Śródki) 210 zł
2)     w jedną stronę krótka, w drugą stronę długa 170 zł
3)     krótka – między placówkami Sternika, oraz
z ul. Pustej
130 zł
4)     długa w jedną stronę 130 zł
5)     krótka w jedną stronę 80 zł
6)     przejazd jednorazowy w jedną stronę 10 zł
Zarząd Fundacji dokona w grudniu analizy rzeczywistych kosztów transportu, co może skutkować zmianą wysokości opłat.
  1. Osoby chętne proszę napisać zgłoszenie na adres: sekretariat@skrzydla.edu.pl i podać:

imię i nazwisko dziecka,

do której placówki uczęszcza (Szkoła „S”, Szkoła „H”, Przedszkole),

gdzie wsiada i wysiada rano,

gdzie wsiada i wysiada po południu,

kto jest upoważniony do odbioru dziecka,

czy zgadzacie się Państwo na samodzielny powrót dziecka z przystanku do domu.