Co nas wyróżnia?

 1. Nowatorski program wczesnej stymulacji i psychomotoryki
 2. Jednorodne wiekowo grupy przedszkolne
 3. Przemyślana ścieżka edukacyjna z tematem wiodącym na każdy miesiąc
 4. Wypracowany program wychowawczy i edukacyjny – zajęcia polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, plastyczne
 5. Codzienne zajęcia z języka angielskiego oraz muzyka z rytmiką
 6. Pełna i systematyczna informacja na temat dziecka (spotkania z opiekunem, podsumowania pracy nad nawykami i zachowaniem dziecka)
 7. Doświadczona kadra nauczycieli wychowawców – najlepsi, regularnie szkoleni specjaliści
 8. Opieka psychologa, logopedy. Systematyczna diagnoza potrzeb dzieci
 9. Uwzględniamy potrzeby dzieci i organizujemy zajęcia terapeutyczne (fizjoterapia, integracja sensoryczna, zajęcia z optometrystą i neurologopedą)
 10. 8 lat doświadczeń własnych i współpraca z doświadczonymi bliźniaczymi placówkami w Europie
 11. Bogata oferta szkoleń i wykładów dla rodziców dostosowanych do potrzeb na poszczególnych etapach przedszkolnych.
 12. Proponujemy udział w konferencjach, wydarzeniach kulturalnych oraz piknikach rodzinnych.
 13. Rodzina przystępująca do projektu w przedszkolu otrzymuje pełną informacje o wydarzeniach we wszystkich placówkach edukacyjnych.
 14. Ścisła współpraca i relacja przyjacielska między rodzinami w przedszkolu: rodzice przyjaciół mojego dziecka są moimi przyjaciółmi
 15. Wzajemne wspieranie się rodzin, którym zależy na tym, aby przedszkole było przedłużeniem tego czego uczą w domu
 16. Współpraca rodziców, opiekunów grup mających duży wpływ na życie przedszkola.
 17. Zdrowe i smaczne posiłki w ramach cateringu