Jak pracujemy

W Przedszkolu Horyzonty zdajemy sobie sprawę, że skuteczność i sukces w różnych dziedzinach, w tym również w wychowaniu, nie zależy od wiedzy i inteligencji jednej osoby, lecz od współpracy wielu osób zaangażowanych w dane przedsięwzięcie. Dlatego bardzo mocno stawiamy na pracę zespołową kadry. Nauczyciele pracują razem zarówno w sprawach wychowawczych (wychowawcy, opiekunowie), jak i dydaktycznych (nauczyciele poszczególnych przedmiotów).

Profil nauczycielki Horyzontów:

  • Radosna profesjonalistka, entuzjastka wychowania, która z pasją i zaangażowaniem prowadzi zajęcia z dziećmi
  • Potrafiąca dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem
  • Nauczycielka z powołania, dbająca o ciągły rozwój swoich kompetencji zawodowych i ludzkich
  • Osoba w pełni utożsamiająca się z modelem Przedszkola
  • Kobieta, umiejąca bardzo dobrze nawiązywać relacje z dziećmi i rodzicami