ROKowie

To małżeństwo, wybierane przez dyrekcję w każdej grupie, które:

  • zna dobrze model wychowawczy przedszkola i zasady jego działania;
  • ma doświadczenia wychowawcze i odpowiedzialnie podchodzi do wychowania swoich dzieci;
  • czuje się współgospodarzem przedszkola.

Cele pracy ROKów:

  • Ułatwianie wzajemnego kontaktu rodziców między sobą;
  • Zachęcanie do współpracy z placówką, aby rodzice czuli się integralną jej częścią;
  • Podkreślanie pierwszoplanowej roli rodziców w wychowaniu oraz wagi wspólnych wartości i zasad wychowawczych w domu i szkole;
  • Dawanie pewności i budzenie zapału – przyjmowanie trudnych wyzwań, jako szansy do wzrastania.

ROKowie dzielą się doświadczeniami dotyczącymi wychowania dzieci oraz współpracy ze szkołą. Ich zadaniem jest ułatwianie wzajemnego kontaktu między rodzinami w klasie (na przykład przez organizację spotkań towarzyskich oraz wykładów dla uczniów i rodziców) w celu wzajemnego poznania się rodzin.

Zadaniem ROKów nie jest przekazywanie uwag rodziców na temat różnych aspektów działania szkoły, w tym na temat potrzeby koniecznych działań naprawczych. Z tymi sprawami zainteresowana rodzina zwraca się bezpośrednio do osób odpowiedzialnych w szkole.


ROKowie 2016 /2017

Jeżyki – Magda i Grzegorz Szewczyk, Marta i Szymon Flieger 

Koziołki – Małgosia i Wojtek Konieczny, Agnieszka i Andrzej Koc 

Niedźwiadki – Ola i Rafał Irla, Marta i Grzegorz Stępniewscy  

Koordynatorka ROKów – Ania Rumatowska (dostępna dla wszystkich rodziców w każdy poniedziałek w godzinach od 8.30 – 10.30)