ROKowie

To małżeństwo, wybierane przez dyrekcję w każdej grupie, które:

  • pielęgnuje swoje małżeństwo;
  • zna dobrze model wychowawczy przedszkola i zasady jego działania;
  • ma doświadczenia wychowawcze i odpowiedzialnie podchodzi do wychowania swoich dzieci;
  • czuje się współgospodarzem przedszkola.

 

Cele pracy ROKów:

  • budowanie dobrej atmosfery w grupie;
  • ułatwianie wzajemnego kontaktu rodziców między sobą;
  • zachęcanie do współpracy z placówką, aby rodzice czuli się integralną jej częścią;
  • podkreślanie pierwszoplanowej roli rodziców w wychowaniu oraz wagi wspólnych wartości i zasad wychowawczych w domu i szkole;
  • dawanie pewności i budzenie zapału – przyjmowanie trudnych wyzwań, jako szansy do wzrastania.