Język Angielski: Biedronki i Pszczółki

J. ANGIELSKI – PRZEDSZKOLE HORYZONTY
LISTOPAD
GRUPY: BIEDRONKI I PSZCZÓŁKI

Temat przewodni: ANIMALS:
1. PETS
2. FARM ANIMALS
3. SEA CREATURES
4. ZOO & JUNGLE ANIMALS
I. Piosenki powitalne i przejściowe (zmiana aktywności):
1. Hello, hello, hello, how are you? x2
(machamy prawą ręką, lewą, prawą, wyciągamy obie ręce przed siebie)
I’m good! I’m great! I’m wonderful! x2
(kciuk do przodu, drugi kciuk do przodu, dwa kciuki machają góra i dół)
Hello, hello, hello, how are you? x2
(machamy prawą ręką, lewą, prawą, wyciągamy obie ręce przed siebie)
I’m sad! I’m hungry! I’m not so good! x2
(pokazujemy smutną minę, głaszczemy się po brzuchu, krzyżujemy ręce i przecząco kiwamy
głową)
2. „Simon says song”
Simon says, Simon says only do what Simon says
Simon says, Simon says only do what Simon says
Simon says to touch your Nose
Simon says to touch your Shoulder
Simon says to touch your Elbows
Touch your Head
Simon says, Simon says only do what Simon says
Simon says, Simon says only do what Simon says
Simon says Stomp your feet
Simon says Bend your Knees
Simon says touch your Ears
Touch your Back
Simon says, Simon says only do what Simon says
Simon says, Simon says only do what Simon says
Simon says Jump up and down
Simon says Stop
Simon says Jump up and down
Now stop
Simon says, Simon says only do what Simon says
Simon says, Simon says only do what Simon says
Simon says Snap your fingers
Simon says Wiggle your Arm
Simon says Move like a robot
Simon says Sit down
Simon says, Simon says only do what Simon says
Simon says, Simon says only do what Simon says
Simon says Stand on your toes
Simon says Air guitar
Simon says Blink your eyes
Shake your head
Simon says, Simon says only do what Simon says
Simon says, Simon says only do what Simon says
Simon says Wiggle your fingers
Simon says Make a funny face
Simon says Hop like a frog
Close eyes
Simon says, Simon says only do what Simon says
Simon says, Simon says only do what Simon says
3. „If you’re happy”
If you’re happy happy happy clap your hands.
If you’re happy happy happy clap your hands.
If you’re happy happy happy clap your hands, clap your hands.
If you’re happy happy happy clap your hands.
If you’re angry angry angry stomp your feet.
If you’re angry angry angry stomp your feet.
If you’re angry angry angry stomp your feet, stomp your feet.
If you’re angry angry angry stomp your feet.
If you’re scared scared scared say, "Oh no!"
If you’re scared scared scared say, "Oh no!"
If you’re scared scared scared say, "Oh no!" Say, "Oh no!"
If you’re scared scared scared say, "Oh no!"
If you’re sleepy sleepy sleepy take a nap.
If you’re sleepy sleepy sleepy take a nap.
If you’re sleepy sleepy sleepy take a nap, take a nap.
If you’re sleepy sleepy sleepy take a nap.
If you’re happy happy happy clap your hands.
If you’re happy happy happy clap your hands.
If you’re happy happy happy clap your hands, clap your hands.
If you’re happy happy happy clap your hands.
4. Hello, how are you? x3
How are you today? (machamy ręką do dzieci)
Imię dziecka, how are you? x3
How are you today? (machamy ręką do wymienionego dziecka)
5. Hello, hello. Can you clap your hands?
Hello, hello. Can you clap your hands?
Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, “Hello?”
Hello, hello. Can you stamp your feet?
Hello, hello. Can you stamp your feet?
Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, “Hello?”
Hello, hello. Can you clap your hands?
Hello, hello. Can you stamp your feet?
6. Time to make a circle.
Make a circle, big big big.
Small small small.
Big big big.
Make a circle, small small small.
Hello hello hello.
Make a circle, round and round.
Round and round.
Round and round.
Make a circle, round and round.
Hello hello hello.
Make a circle, up up up.
Down down down.
Up up up.
Make a circle, down down down.
Now sit down.
II. Wprowadzenie i utrwalenie słownictwa:

1. Flashcards – zoo animals, farm animals, pets, sea creatures
2. Zabawa „Knock, knock… What’s in the box?” – z wykorzystaniem figurek i obrazków
zwierząt.
3. Total Physical Response (TPR) – reagowanie ruchem na polecenia nauczyciela, np. Show me a
tiger
4. Memory game
5. Throw the dice
6. Czytanie bajki – „Miffy at the zoo” Dick Bruna
7. Simon says
8. Rymowanki
See you later, alligator
After a while, crocodile
Take care, polar bear
Give a hug, ladybug
See you soon, racoon
Out the door, dinosaur
Give us a kiss, goldfish
Hit the road, happy toad
Bye bye, butterfly!
9. PIOSENKI Z GESTAMI:
a) „I have a pet”
Do you have a pet?
Yes, I have a dog.
I have a pet.
He is a dog.
And he says, “Woof, woof, woof, woof, woof.
Woof woof.”
I have a cat.
I have a pet.
She is a cat.
And she says, “Meow, meow, meow, meow, meow.
Meow meow.”
I have a mouse.
I have a pet.
He is a mouse.
And he says, “Squeak, squeak, squeak, squeak, squeak.
Squeak squeak.”
Woof woof.
Meow meow.
Squeak squeak.
I have a bird.
I have a pet.
He is a bird.
And he says, “Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet.
Tweet tweet.”
I have a fish.
I have a pet.
She is a fish.
And she says, “Glub, glub, glub, glub, glub.
Glub glub.”
I have a lion.
A lion?!
I have a pet.
He is a lion.
And he says, “Roar, roar, roar, roar, roar.
Roar roar.”
Tweet tweet.
Glub glub.
ROAR!
b) „BINGO”
There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o.
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
And Bingo was his name-o.
Clap!
There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o.
*-I-N-G-O
*-I-N-G-O
*-I-N-G-O
And Bingo was his name-o.
Pat your legs!
There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o.
*-*-N-G-O
*-*-N-G-O
*-*-N-G-O
And Bingo was his name-o.
Pat your tummy!
There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o.
*-*-*-G-O
*-*-*-G-O
*-*-*-G-O
And Bingo was his name-o.
Pat your head!
There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o.
*-*-*-*-O
*-*-*-*-O
*-*-*-*-O
And Bingo was his name-o.
Jump!
There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o.
*-*-*-*-*
*-*-*-*-*
*-*-*-*-*
And Bingo was his name-o.
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
And Bingo was his name-o.
c) „Little Robin Redbreast”
Little Robin Redbreast sat upon a rail.
Niddle noddle went his head, wiggle waggle went his tail.
Little Robin Redbreast came to visit me.
This is what he whistled, “Thank you for the tea.”
Little Robin Redbreast sat upon a tree.
Up went kitty cat and down went he.
Down came kitty cat, away Robin ran.
Says little Robin Redbreast, “Catch me if you can.”
Little Robin Redbreast jumped upon a wall.
Kitty cat jumped after him and almost had a fall.
Little Robin chirped and sang and what did kitty say?
Kitty cat said “Meow meow meow,” and Robin flew away.
d) „A sailor went to sea”
A sailor went to sea sea sea
to see what she could see see see.
But all that she could see see see
was the bottom of the deep blue sea sea sea.
A seahorse!
A sailor went to sea sea sea
to see what she could see see see.
But all that she could see see see
was a seahorse swimming in the sea sea sea.
A jellyfish!
A sailor went to sea sea sea
to see what she could see see see.
But all that she could see see see
was a jellyfish swimming and a seahorse
swimming in the sea sea sea.
A turtle!
A sailor went to sea sea sea
to see what she could see see see.
But all that she could see see see
was a turtle swimming, and a jellyfish swimming,
and a seahorse swimming in the sea sea sea.
An octopus!
A sailor went to sea sea sea
to see what she could see see see.
But all that she could see see see
was an octopus swimming, and a turtle swimming,
and a jellyfish swimming, and a seahorse swimming in the sea sea sea.
A baby shark!
A sailor went to sea sea sea
to see what she could see see see.
But all that she could see see see
was a baby shark swimming, and an octopus swimming,
and a turtle swimming, and a jellyfish swimming,
and a seahorse swimming in the sea sea sea.
A blue whale!
A sailor went to sea sea sea
to see what she could see see see.
But all that she could see see see
was a blue whale swimming, and a baby shark swimming,
and an octopus swimming, and a turtle swimming,
and a jellyfish swimming, and a seahorse swimming in the sea sea sea.
e) „Down in the deep blue sea”
Down in the deep blue sea.
Down in the deep blue sea.
Down in the deep blue sea.
Come and take a dive with me.
We’ll see a swimming fish.
We’ll see a swimming fish.
We’ll see a swimming fish.
Come and take a dive with me.
We’ll see an octopus.
We’ll see an octopus.
We’ll see an octopus.
Come and take a dive with me.
We’ll see a great big whale.
We’ll see a great big whale.
We’ll see a great big whale.
Come and take a dive with me.
We’ll see a baby shark.
We’ll see a baby shark.
We’ll see a baby shark.
Come and take a dive with me.
We’ll see a jellyfish.
We’ll see a jellyfish.
We’ll see a jellyfish.
Come and take a dive with me.
We’ll see a starfish.
We’ll see a starfish.
We’ll see a starfish.
Come and take a dive with me.
Down in the deep blue sea.
Down in the deep blue sea.
Down in the deep blue sea.
Come and take a dive with me.
f) „Let’s go to the zoo”
Stomp like elephants!
Let’s go to the zoo.
And stomp like the elephants do.
Let’s go to the zoo.
And stomp like the elephants do.
[Stomp around the room like elephants.]
Jump like kangaroos.
Let’s go to the zoo.
And jump like the kangaroos do.
Let’s go to the zoo.
And jump like the kangaroos do.
[Jump around the room like kangaroos.]
Swing like monkeys.
Let’s go to the zoo.
And swing like the monkeys do.
Let’s go to the zoo.
And swing like the monkeys do.
[Swing around the room like monkeys.]
Waddle like penguins.
Let’s go to the zoo.
And waddle like the penguins do.
Let’s go to the zoo.
And waddle like the penguins do.
[Waddle around the room like penguins.]
Slither like snakes.
Let’s go to the zoo.
And slither like the snakes do.
Let’s go to the zoo.
And slither like the snakes do.
[Slither around the room like snakes.]
Swim like polar bears.
Let’s go to the zoo.
And swim like the polar bears do.
Let’s go to the zoo.
And swim like the polar bears do.
[Swim around the room like polar bears.]
Let’s go to the zoo.
And dance like the animals do.
Let’s go to the zoo.
And dance like the animals do.
g) „Walking in the jungle”
Let’s take a walk in the jungle.
Walking in the jungle. Walking in the jungle.
We’re not afraid. We’re not afraid.
Walking in the jungle. Walking in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid.
One step. Two steps. Three steps forward.
One step. Two steps. Three steps back.
Stop. Listen. What’s that?
It’s a frog!
We’re not afraid!
Let’s stomp.
Stomping in the jungle. Stomping in the jungle.
We’re not afraid. We’re not afraid.
Stomping in the jungle. Stomping in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid.
One step. Two steps. Three steps forward.
One step. Two steps. Three steps back.
Stop. Listen. What’s that?
It’s a monkey!
We’re not afraid!
Let’s jump.
Jumping in the jungle. Jumping in the jungle.
We’re not afraid. We’re not afraid.
Jumping in the jungle. Jumping in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid.
One step. Two steps. Three steps forward.
One step. Two steps. Three steps back.
Stop. Listen. What’s that?
It’s a toucan!
We’re not afraid!
Let’s skip.
Skipping in the jungle. Skipping in the jungle.
We’re not afraid. We’re not afraid.
Skipping in the jungle. Skipping in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid.
One step. Two steps. Three steps forward.
One step. Two steps. Three steps back.
Stop. Listen. What’s that?
It’s a tiger!
RUN!
h) „Yes, I can!”
Little bird, little bird, can you clap?
No, I can’t. No, I can’t. I can’t clap.
Little bird, little bird, can you fly?
Yes, I can. Yes, I can. I can fly.
Elephant, elephant, can you fly?
No, I can’t. No, I can’t. I can’t fly.
Elephant, elephant, can you stomp?
Yes, I can. Yes, I can. I can stomp.
Little fish, little fish, can you stomp?
No, I can’t. No, I can’t. I can’t stomp.
Little fish, little fish, can you swim?
Yes, I can. Yes, I can. I can swim.
Gorilla, gorilla, can you swim?
No, I can’t. No, I can’t. I can’t swim.
Gorilla, gorilla, can you climb?
Yes, I can. Yes, I can. I can climb.
Buffalo, buffalo, can you climb?
No, I can’t. No, I can’t. I can’t climb.
Buffalo, buffalo, can you run?
Yes, I can. Yes, I can. I can run.
Boy and girls, boys and girls, can you sing?
Yes, we can. Yes, we can. We can sing.
Boys and girls, boys and girls, can you dance?
Yes, we can. Yes, we can. We can dance.
We can sing. We can dance. Yes, we can.
We can sing. We can dance. Yes, we can.
Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
i) „Who took the cookie?”
Who took the cookie from the cookie jar?
Pig took the cookie from the cookie jar.
Who me?
Yes, you!
Not me!
Then who?
Horse!
Who took the cookie from the cookie jar?
Horse took the cookie from the cookie jar.
Who me?
Yes, you!
Not me!
Then who?
Rooster!
Who took the cookie from the cookie jar?
Rooster took the cookie from the cookie jar.
Who me?
Yes, you!
Not me!
Then who?
Sheep!
Who took the cookie from the cookie jar?
Sheep took the cookie from the cookie jar.
Who me?
Yes, you!
Not me!
Then who?
Cow!
Who took the cookie from the cookie jar?
Cow took the cookie from the cookie jar.
Who me?
Yes, you!
Not me!
Then who?
Mouse!?
I took the cookie from the cookie jar.
The yummy yummy cookie from the cookie jar.
Are you hungry?
Uh-huh!
Let’s share.
Okay!
j) „Good morning, Mr. Rooster”
Good morning. Good morning.
Good morning to you.
Good morning, Mr. Rooster.
Cock-a-doodle-doo.
Good morning. Good morning.
Good morning to you.
Good morning, Mr. Rooster.
Cock-a-doodle-doo.
Cock-a-doodle-doo. Cock-a-doodle-doo. Cock-a-doodle-doo!
Good morning to you!
k) „Old Macdonald had a farm”
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a pig. E-I-E-I-O.
With an oink oink here.
And an oink oink there.
Here an oink.
There an oink.
Everywhere an oink oink.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a duck. E-I-E-I-O.
With a quack quack here.
And a quack quack there.
And an oink oink here.
And an oink oink there.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a horse. E-I-E-I-O.
With a neigh neigh here.
And a neigh neigh there.
And a quack quack here.
And a quack quack there.
And an oink oink here.
And an oink oink there.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a sheep. E-I-E-I-O.
With a baaa baaa here.
And a baaa baaa there.
And a neigh neigh here.
And a neigh neigh there.
And a quack quack here.
And a quack quack there.
And an oink oink here.
And an oink oink there.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a cow. E-I-E-I-O.
With a moo moo here.
And a moo moo there.
And a baaa baaa here.
And a baaa baaa there.
And a neigh neigh here.
And a neigh neigh there.
And a quack quack here.
And a quack quack there.
And an oink oink here.
And an oink oink there.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a turkey. E-I-E-I-O.
With a gobble-gobble here,
And a gobble-gobble there,
And a moo moo here.
And a moo moo there.
And a baaa baaa here.
And a baaa baaa there.
And a neigh neigh here.
And a neigh neigh there.
And a quack quack here.
And a quack quack there.
And an oink oink here.
And an oink oink there.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
E-I-E-I-O.
l) „Old MacDonald”
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a cow. E-I-E-I-O.
What does a cow say?
Meow?
Oink?
Moo?
With a moo moo here.
And a moo moo there.
Here a moo.
There a moo.
Everywhere a moo moo.
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a horse. E-I-E-I-O.
What does a horse say?
Woof woof?
Moo?
Neigh?
With a neigh neigh here.
And a neigh neigh there.
Here a neigh.
There a neigh.
Everywhere a neigh neigh.
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a pig. E-I-E-I-O.
What does a pig say?
Quack?
Tweet, tweet?
Oink?
With an oink oink here.
And an oink oink there.
Here an oink.
There an oink.
Everywhere an oink oink.
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a sheep. E-I-E-I-O.
What does a sheep say?
Cluck cluck?
Oink?
Baaa?
With a baaa baaa here.
And a baaa baaa there.
Here a baaa.
There a baaa.
Everywhere a baaa baaa.
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a duck. E-I-E-I-O.
What does a duck say?
Meow?
Moo?
Quack quack?
With a quack quack here.
And a quack quack there.
Here a quack.
There a quack.
Everywhere a quack quack.
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a rooster. E-I-E-I-O.
What does a rooster say?
Ribbit?
Meow?
Cock-a-doodle-doo?
With a cock-a-doodle-doo.
Cock-a-doodle-doo.
Cock-a-doodle-doodle-doodle-doodle-doodle-doo.
Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O.
E-I-E-I-O.
ł) „The animals on the farm”
The ducks on the farm say, “Quack, quack, quack.”
The mice on the farm say, “Squeak, squeak, squeak.”
The chickens on the farm say, “Cluck, cluck, cluck.”
“Quack. Squeak. Cluck.”
The pigs on the farm say, “Oink, oink, oink.”
The goats on the farm say “Meh, meh, meh.”
The sheep on the farm say “Baa, baa, baa.”
“Oink. Meh. Baa.”
The horses on the farm say, “Neigh, neigh, neigh.”
The cows on the farm say, “Moo, moo, moo.”
The roosters on the farm say, “Cock-a-doodle-doo.”
“Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo.”
“Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo.”
Let’s try it a little faster.
The ducks on the farm say, “Quack, quack, quack.”
The mice on the farm say, “Squeak, squeak, squeak.”
The chickens on the farm say, “Cluck, cluck, cluck.”
“Quack. Squeak. Cluck.”
Okay, a little faster.
The pigs on the farm say, “Oink, oink, oink.”
The goats on the farm say “Meh, meh, meh.”
The sheep on the farm say “Baa, baa, baa.”
“Oink. Meh. Baa.”
Okay, super fast!
The horses on the farm say, “Neigh, neigh, neigh.”
The cows on the farm say, “Moo, moo, moo.”
The roosters on the farm say, “Cock-a-doodle-doo”
“Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo.”
“Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo.”
III. Pożegnanie

1. Bye, bye, goodbye! Bye, bye, bye, bye, goodbye!
(machamy na pożegnanie jedną ręką, drugą i potem dwiema)
I can clap my hands!
(klaszczemy 3 razy)
I can stamp my feet!
(tupiemy 3 razy)
2. Goodbye, goodbye everyone.

Goodbye, goodbye everyone.
Goodbye, goodbye everyone.
It’s time for us to say goodbye.
Clap with me.
Stomp with me.
Dance with me.
Sing with me.
Spin with me.
Hug with me.
Goodbye, goodbye everyone.
Goodbye, goodbye everyone.
Goodbye, goodbye everyone.
Goodbye, goodbye everyone.
It’s time for us to say goodbye.