Język Angielski: Jeżyki, Koziołki, Niedźwiadki

J.ANGIELSKI –  PRZEDSZKOLE HORYZONTY

WRZESIEŃ / SEPTEMBER

 

Tematyka: BODY PARTS / CZĘŚCI CIAŁA (I i II tydzień)

FAMILY / RODZINA (III i IV tydzień)

 

 1. Piosenki powitalne:
 2. Hello, hello, hello, how are you? x2

(machamy prawą ręką, lewą, prawą, wyciągamy obie ręce przed siebie)

I’m good! I’m great! I’m wonderful! x2

(kciuk do przodu, drugi kciuk do przodu, dwa kciuki machają góra i dół)

Hello, hello, hello, how are you? x2

(machamy prawą ręką, lewą, prawą, wyciągamy obie ręce przed siebie)

I’m sad! I’m hungry! I’m not so good! x2

(pokazujemy smutną minę, głaszczemy się po brzuchu, krzyżujemy ręce i przecząco kiwamy głową)

 

 1. Hello, how are you? x3

Hello, how are you? x3 (uderzamy dłońmi w uda x2 i klaszczemy w dłonie x2)

How are you today? (uderzamy dłońmi w uda x2 i klaszczemy w dłonie x1)

It’s nice to see (imię dziecka) here. x3 witając kolejne dzieci (machamy ręką do wymienionego dziecka)

How are you today?

 

 1. Hello, hello. Can you clap your hands?

Hello, hello. Can you clap your hands?

Can you stretch up high?

Can you touch your toes?

Can you turn around?

Can you say, “Hello?”

Hello, hello. Can you stamp your feet?

Hello, hello. Can you stamp your feet?

Can you stretch up high?

Can you touch your toes?

Can you turn around?

Can you say, “Hello?”

Hello, hello. Can you clap your hands?

Hello, hello. Can you stamp your feet?

 

 1. Make a circle.

Hold hands and make a circle x3

make it nice and round.

 

 1. Sit down

Sit down, sit down, we’re rocking the boat x4

Sit down!

 

 

 1. Wprowadzenie i utrwalenie słownictwa:
 2. Flashcards – body parts, family
 3. Total Physical Response (TPR) – reagowanie ruchem na polecenia nauczyciela, np. touch your head, clap your hands
 4. Sequencing – sekwencje, rytmy
 5. Throw the dice – zabawy z kostką
 6. Simon says
 7. Bingo
 8. Games with music –  zabawy z muzyką
 9. What is it? – zgadywanki obrazkowe, ruchowe, słowne
 10. Stories – bajki
 11. Puzzles
 12. Arts and crafts (różnego rodzaju prace plastyczne)
 13. Rhymes – rymowanki

Two little hands go clap clap clap

Two little feet go tap tap tap

Two little eyes are open wide

One little head goes side to side.

 1. Piosenki z gestami
 2. a) One little finger, one little finger

One little finger, tap-tap-tap

Point your finger up, point your finger down

Put it on your head, head

One little finger, one little finger

One little finger, tap-tap-tap

Point your finger up, point your finger down

Put it on your nose, nose

One little finger, one little finger

One little finger, tap-tap-tap

Point your finger up, point your finger down

Put it on your chin, chin

One little finger, one little finger

One little finger, tap-tap-tap

Point your finger up, point your finger down

Put it on your arm, arm

One little finger, one little finger

One little finger, tap-tap-tap

Point your finger up, point your finger down

Put it on your leg, leg

One little finger, one little finger

One little finger, tap-tap-tap

Point your finger up, point your finger down

Put it on your foot, foot

Put it on your leg, leg

Put it on your arm, arm

Put it on your chin, chin

Put it on your nose, nose

Put it on your head, head

Now, lets wave goodbye, goodbye

 

 1. b) Head, shoulders, knees and toes, knees and toes

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes x2

And eyes and ears and mouth and nose

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.

 

 1. c) Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo x 3

Baby shark

Mommy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo x 3

Mommy shark

Daddy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo x 3

Daddy shark

Grandma shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo x 3

Grandma shark

Grandpa shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo x 3

Grandpa shark

Let’s go hunt, doo, doo, doo, doo, doo, doo x 3

Let’s go hunt

Run away, doo, doo, doo, doo, doo, doo x 3

Run away

Safe at last, doo, doo, doo, doo, doo, doo x 3

Safe at last

It’s the end, doo, doo, doo, doo, doo, doo x 3

It’s the end

 

 1. d) Daddy finger, daddy finger, where are you?

Here I am, here I am

How do you do?

Mommy finger, mommy finger, where are you?

Here I am, here I am

How do you do?

Brother finger, brother finger, where are you?

Here I am, here I am

How do you do?

Sister finger, sister finger, where are you?

Here I am, here I am

How do you do?

Baby finger, baby finger, where are you?

Here I am, here I am

How do you do?

 

III. Pożegnanie

 1. Bye, bye, goodbye! Bye, bye, bye, bye, goodbye!

(machamy na pożegnanie jedną ręką, drugą i potem dwiema)

I can clap my hands! (klaszczemy 3 razy)

I can stamp my feet! (tupiemy 3 razy)

 

 1. Goodbye, goodbye everyone.

Goodbye, goodbye everyone.

Goodbye, goodbye everyone.

It’s time for us to say goodbye.

Clap with me.

Stomp with me.

Dance with me.

Sing with me.

Spin with me.

Hug with me.

Goodbye, goodbye everyone.

Goodbye, goodbye everyone.

Goodbye, goodbye everyone.

Goodbye, goodbye everyone.

It’s time for us to say goodbye.

 

PLEASE NOTE:

The classes will be adjusted to children’s age, abilities and interests. The youngest children will have more songs and movement activities, while older children might get some worksheets or board games for example.

Zajęcia będą dostosowane do wieku, możliwości oraz zainteresowań dzieci z danej grupy. Zajęcia dla najmłodszych to głównie piosenki, zabawy ruchowe i aktywizujące, natomiast starsze dzieci będą mieć okazję brać udział w grach planszowych, czy pracować na kartach pracy.