Tutoring

Dla nas rodzina jest najważniejsza. Wspieramy rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci. Prowadzimy tutoring rodzinny, który jest naszą perłą w koronie. Dla nas podopieczny to przede wszystkim osoba bezinteresownie kochana w swojej rodzinie. Dlatego każdy jest dla nas ważny i wyjątkowy. Rozwijamy pasje i talenty naszych przedszkolaków. Interesują nas ich pragnienia i zamierzone cele. Towarzyszymy im w sukcesach i porażkach. Każda rodzina może liczyć na wsparcie swojego tutora, który prowadzi osobisty program edukacyjny dziecka (OPE) we współpracy z rodzicami. Podczas spotkań z rodzicami tutorzy omawiają z nimi wszystkie aspekty funkcjonowania ich dzieci w przedszkolu i pomagają zaplanować wspólne działania wychowawcze. Z drugiej strony tutorzy są świadomi, że pomaganie dzieciom w pracy nad sobą wymaga, aby także tutor dbał o własny rozwój. Stale szkolimy naszych tutorów, zapewniamy im okazję do wzrostu również w wymiarze osobistym. Przedszkole i Szkoły Fundacji Sternik Poznań to w Poznaniu najbardziej doświadczone placówki edukacyjne stosująca system tutoringu, który prowadzimy z powodzeniem już od 2008 roku.

W Przedszkolu HORYZONTY rodzice odbywają w ciągu roku przynajmniej 3 spotkania z tutorem- opiekunem i pozostają w stałym kontakcie.

Tutor dla danej rodziny wybierany jest przez dyrekcję, zasadniczo na 3 lata. Najczęściej tutorem jest wychowawczyni grupy lub osoba, która ma bliski kontakt z dzieckiem. Dla rodzeństwa wybierany jest ten sam tutor, choć mogą być od tej zasady odstępstwa.