Tutoring

Przedszkole i Szkoła HORYZONTY to w Poznaniu najbardziej doświadczona placówka edukacyjna stosująca system tutoringu. Od 2008 roku z powodzeniem prowadzimy tutoring rodzin, wspierając rodziców w ich pierwszoplanowej roli wychowawców swoich dzieci.

W Przedszkolu HORYZONTY rodzice odbywają w ciągu roku 3 spotkania z tutorem- opiekunem. Podczas rozmów zasięgają szczegółowych informacji o dziecku, ale również wraz z tutorem ustalają wspólną strategię działania w domu i szkole.

Opiekun jest dostępny dla rodziców w każdej trudnej czy radosnej chwili ich dziecka.

Tutor dla danej rodziny wybierany jest przez dyrekcję, zasadniczo na 3 lata. Często tutorem jest wychowawczyni grupy. Dla rodzeństwa wybierany jest ten sam tutor, choć mogą być od tej zasady odstępstwa.