Wspieramy Rodziców w procesie wychowywania i kształcenia ich dzieci.

Nasza misja

Wspieramy rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci, pomagając im w wychowaniu dobrych i szczęśliwych ludzi w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Czynimy to poprzez wysokiej jakości edukację personalistyczną i pomoc w kształtowaniu postaw opartych na chrześcijańskiej wizji człowieka i fundamentalnych wartościach: godności osoby ludzkiej, wolności, prawdzie, sprawiedliwości i miłości.

Niebo i ziemia, dzieci moje zdają się łączyć na horyzoncie. Ale tak naprawdę łączą się one w waszych sercach, gdy żyjecie uświęcając życie codzienne

św. Josemaría

Co nas wyróżnia

Rodzina

Uznajemy w rodzicach pierwszych wychowawców ich dzieci.

Tutoring

Wsparcie dziecka w osiągnięciu maksimum jego możliwości.

Edukacja personalistyczna

Traktujemy każdego ucznia jako osobę
z poszanowaniem jej wolności i godności.

Program Optymista

Pracujemy w oparciu o program dydaktyczno-wychowawczy Optymista.

Wartości

Ważną cechą szkoły jest jej chrześcijańska tożsamość.

Rodzice o nas

Kadra przedszkola Horyzonty to ludzie zaangażowani w swoją pracę oraz pełni entuzjazmu, co sprawia, że atmosfera panująca w tym miejscu jest niepowtarzalna. Jak twierdzi nasza córka – przedszkole to jej drugi dom, a pani wychowawczyni to taka przedszkolna mama.
Ewelina i Leszek Minc
Ogromnie cenimy spójność, jednoznaczność życia i deklaracji słownych. Odpowiada nam fakt, że w Horyzontach i Skrzydłach zasady i wartości są jasne, spisane, obecne w programach wychowawczych i obowiązujące wszystkich – rodziców, nauczycieli i dzieci. Każdego na miarę jego kompetencji i możliwości. To sprawia, że uczestnicząc w tym projekcie czujemy się bezpiecznie.
Ewa i Maciej Kaleta
Zdecydowaliśmy się na przedszkole Horyzonty, bo dzieci uczą się tam tych wartości, na których nam zależy. Możemy być pewni, że to przedszkole będzie nas wspierać w procesie wychowawczym i wiemy, że całej kadrze też zależy na wychowaniu naszych dzieci na dobrych i odpowiedzialnych ludzi. Widzimy jak panie nauczycielki i inne dzieci wspierały i wspierają naszą córkę w trudnym dla niej okresie adaptacyjnym.
Magda i Grzegorz Szewczyk
W tym przedszkolu dziecko nie jest samotną wyspą, jest częścią rodziny, a jego problemy są traktowane poważnie o czym mogliśmy się przekonać w trakcie rozmów z nauczycielką i spotkań opiekunowskich. Gdybyśmy mieli jeszcze raz podjąć decyzję o wyborze przedszkola dla naszej Zosi, znów wybralibyśmy Przedszkole Horyzonty prowadzone przez Fundację Sternik.
Magda i Adam Linkowscy

Galeria

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło, że rozważacie Państwo ofertę edukacyjną Fundacji STERNIK-Poznań.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z założeniami misji i wizji naszego Przedszkola.

Etapy rekrutacji

Przebieg rekrutacji.

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie Dziecka.
 2. Umówienie terminu spotkania rekrutacyjnego.
 3. Spotkanie Rodziców i Kandydata z komisją rekrutacyjną.
 4. Podpisanie umowy o naukę.

Opłaty

Przedszkole:

 • za 1-sze dziecko: miesięczne czesne wynosi 800 zł 
 • za 2-gie dziecko: miesięczne czesne wynosi 800 zł
 • za 3-cie i kolejne dziecko: miesięczne czesne wynosi 264 zł

Klasa startowa („0”) i Szkoła Podstawowa (1-8):

 • za 1-sze dziecko: miesięczne czesne wynosi 890 zł
 • za 2-gie dziecko: miesięczne czesne wynosi 890 zł
 • za 3-cie i kolejne dziecko: miesięczne czesne wynosi 294 zł

 * czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku

Wpisowe

 • wpisowe do Przedszkola wynosi 1600 zł
 • wpisowe do klasy startowej („0”) i Szkoły Podstawowej wynosi 1780 zł lub 890 zł *

* dotyczy Dzieci, które uczęszczały do Przedszkola Fundacji STERNIK-Poznań

Zniżki

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skorzystania z ulgi nadzwyczajnej w opłacie z tytułu czesnego i wpisowego.

Wniosek można kierować na adres ulgi@sternikpoznan.pl

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji pod adresem mailowym:

rekrutacja@sternikpoznan.pl lub telefonicznie: +48 506 611 224

 • Termin zapisów do grupy 2,5 latków i grupy 3 latków, na rok szkolny 2023/2024, mija 31 stycznia 2023 r. Po tym terminie, zapisy przejmowane są na listę rezerwową lub uzupełniającą.
 • Nabór do pozostałych grup, w tym klasy startowej („0”- oddział zamiejscowy przedszkola) odbywa się w trybie rekrutacji ciągłej – uzupełniającej, o ile są wolne miejsca w placówce.
 • Jeden wniosek rekrutacyjny dotyczy jednego dziecka.