Wspieramy Rodziców w procesie wychowywania i kształcenia ich dzieci.

Nasza misja

Wspieramy rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci, pomagając im w wychowaniu dobrych i szczęśliwych ludzi w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Czynimy to poprzez wysokiej jakości edukację personalistyczną i pomoc w kształtowaniu postaw opartych na chrześcijańskiej wizji człowieka i fundamentalnych wartościach: godności osoby ludzkiej, wolności, prawdzie, sprawiedliwości i miłości.

Niebo i ziemia, dzieci moje zdają się łączyć na horyzoncie. Ale tak naprawdę łączą się one w waszych sercach, gdy żyjecie uświęcając życie codzienne

św. Josemaría

Co nas wyróżnia

Rodzina

Uznajemy w rodzicach pierwszych wychowawców ich dzieci.

Tutoring

Wsparcie dziecka w osiągnięciu maksimum jego możliwości.

Edukacja personalistyczna

Traktujemy każdego ucznia jako osobę
z poszanowaniem jej wolności i godności.

Program Optymista

Pracujemy w oparciu o program dydaktyczno-wychowawczy Optymista.

Wartości

Ważną cechą szkoły jest jej chrześcijańska tożsamość.

Rodzice o nas

Kadra przedszkola Horyzonty to ludzie zaangażowani w swoją pracę oraz pełni entuzjazmu, co sprawia, że atmosfera panująca w tym miejscu jest niepowtarzalna. Jak twierdzi nasza córka – przedszkole to jej drugi dom, a pani wychowawczyni to taka przedszkolna mama.
Ewelina i Leszek Minc
Ogromnie cenimy spójność, jednoznaczność życia i deklaracji słownych. Odpowiada nam fakt, że w Horyzontach i Skrzydłach zasady i wartości są jasne, spisane, obecne w programach wychowawczych i obowiązujące wszystkich – rodziców, nauczycieli i dzieci. Każdego na miarę jego kompetencji i możliwości. To sprawia, że uczestnicząc w tym projekcie czujemy się bezpiecznie.
Ewa i Maciej Kaleta
Zdecydowaliśmy się na przedszkole Horyzonty, bo dzieci uczą się tam tych wartości, na których nam zależy. Możemy być pewni, że to przedszkole będzie nas wspierać w procesie wychowawczym i wiemy, że całej kadrze też zależy na wychowaniu naszych dzieci na dobrych i odpowiedzialnych ludzi. Widzimy jak panie nauczycielki i inne dzieci wspierały i wspierają naszą córkę w trudnym dla niej okresie adaptacyjnym.
Magda i Grzegorz Szewczyk
W tym przedszkolu dziecko nie jest samotną wyspą, jest częścią rodziny, a jego problemy są traktowane poważnie o czym mogliśmy się przekonać w trakcie rozmów z nauczycielką i spotkań opiekunowskich. Gdybyśmy mieli jeszcze raz podjąć decyzję o wyborze przedszkola dla naszej Zosi, znów wybralibyśmy Przedszkole Horyzonty prowadzone przez Fundację Sternik.
Magda i Adam Linkowscy

Przebieg rekrutacji w naszym przedszkolu:

Placówki „STERNIK – Poznań” to najwyższa jakość edukacji i wychowania dostępna bez względu na status materialny rodziny.

Etap I – Złożenie wniosku

Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku online o przyjęcie dziecka.

Podstawą rozpoczęcia procesu przyjęcia dziecka do jednej z placówek Fundacji jest przesłanie wniosku. Jeden wniosek dotyczy jednego dziecka. W przypadku, gdy Rodzice starają się o przyjęcie do placówek większej liczby dzieci, należy przesłać odpowiednią liczbę wniosków.

Etap II – Rozmowa z dyrektorem placówki i dyrektorem finansowym Fundacji

Spotkanie ma na celu:

  • prezentację modelu edukacyjnego STERNIK-Poznań,
  • prezentację narzędzi wsparcia rodziców (m.in. Akademia Familijna),
  • szczegółowe zapoznanie Rodziców z programem wychowawczym, ofertą edukacyjną oraz organizacją placówki i procesu dydaktycznego
  • ustalenie wysokości opłat za naukę oraz wyjaśnienie zagadnień formalnych związanych z udziałem Rodziny w inicjatywie edukacyjnej STERNIK-Poznań.

Etap III – Podpisanie dokumentów

W przypadku zgodnego potwierdzenia przez Rodziców, dyrektora placówki oraz Zarząd Fundacji woli współpracy, proces przyjęcia dziecka (dzieci), a de facto przyjęcia rodziny do placówki, kończy się wraz z dopełnieniem wszelkich formalności pomiędzy rodziną a Fundacją oraz pomiędzy rodziną a placówką (placówkami) – podpisanie umowy o naukę oraz stosownych oświadczeń o zapoznaniu się z zasadami STERNIK-Poznań.