Jeżyki wykonały dziś matę miasta Jeżykowa i uczyły się zasad ruchu drogowego jeżdżąc po niej autami.