ZASADY TRANSPORTU

1. Trasa i rozkład jazdy

Wprowadzamy jeden dodatkowy przystanek rano (trasa wiedzie ul. Szelągowską, Garbarami i do Królowej Jadwigi) i po południu (ze Szczepankowa przez przystanek za Rondem Rataje a następnie ul. Jana Pawła II w stronę Wilczaka).

Ze względu na bardzo dużą liczbę spóźnień autobusu do Skrzydeł w ubiegłym roku szkolnym zdecydowaliśmy o przesunięciu godziny wyjazdu z Tesco na 7.15.

Rano:
7:15 – TESCO przy ul. Serbskiej – parking od strony ul. Wilczak – proszę o terminowe przybycie!
około 7.40 – KRÓLOWEJ JADWIGI – stacja LOTOS naprzeciwko AWF
7:55 – Przedszkole i Szkoła Horyzonty
8:10 – Szkoła Skrzydła

Po południu:
15:30 – Szkoła Skrzydła
15:45 – Przedszkole i Szkoła Horyzonty
około 15:55 – za Rondem Rataje – ul. Jana Pawła II róg ul. Łacina – parking przy Akpol Baby 
16:25 – TESCO przy ul. Serbskiej – parking od strony ul. Wilczak

W związku z tym, że trasa jest zmodyfikowana, będziemy musieli w praktyce jesiennego ruchu zweryfikować czas przejazdu na poszczególnych odcinkach, dlatego proszę o wyrozumiałość i oczekiwać kolejnych komunikatów.

Oprócz kierowcy w busie jeździ opiekun dzieci – od września jest nią pani Wiktoria Zybina, tel. 514 461 512. W razie jej nieobecności opiekę w transporcie obejmie pan Artur Kwiatkowski, wychowawca ze szkoły SKRZYDŁA.

Uprzejmie prosimy, aby co najmniej przez pierwszy tydzień byli Państwo ze swoimi pociechami na przystanku na 10 minut przed podaną powyżej godziną odjazdu. Ważne jest też, abyście Państwo również w godzinach popołudniowych czekali na busa.

Dziecko będzie mogło być odebrane z busa przez osoby, które zostaną pisemnie upoważnione przez rodziców dziecka. Wzór takiego upoważnienia  jest załączony do niniejszej informacji. Uprzejmie proszę o podpisanie i przekazanie upoważnienia opiekunowi dzieci w busie lub w sekretariacie szkoły/przedszkola.

2. Odpłatność za przejazd

We wrześniu opłaty za przejazd pozostają bez zmian w stosunku do ubiegłego roku. Jeżeli okaże się, że jest możliwe obniżenie opłat ze względu na rosnącą liczbę dzieci w transporcie, zostaną Państwo o tym bezzwłocznie powiadomieni.

Na trasie „długiej”: TESCO – ŚRÓDKA – HORYZONTY/SKRZYDŁA – opłata ryczałtowa wynosi 230 zł miesięcznie.
Na trasie „krótkiej”: HORYZONTY – SKRZYDŁA – opłata ryczałtowa wynosiła 140 zł miesięcznie.
Powyższa kwota obejmuje przejazdy w obie strony.

Opłata ta będzie doliczana do comiesięcznej noty finansowej.

3. Opłaty za świetlice popołudniowe

Płatna świetlica w Skrzydłach rozpoczyna się w tym roku o 15.45. 

Natomiast w Horyzontach opłaty za świetlicę popołudniową nie będą pobierane od dzieci oczekujących na autobus (mogą przebywać bezpłatnie w świetlicy do momentu przyjazdu autobusu ze Skrzydeł).

Do pobrania załacznik: 

Upowaznienie do odbioru dziecka z transportu