Co nas wyróżnia

Rodzina

Uznajemy w rodzicach pierwszych wychowawców ich dzieci.

Tutoring

Wsparcie dziecka w osiągnięciu maksimum jego możliwości.

Edukacja personalistyczna

Traktujemy każdego ucznia jako osobę
z poszanowaniem jej wolności i godności.

Program Optymista

Pracujemy w oparciu o program dydaktyczno-wychowawczy Optymista.

Wartości

Ważną cechą szkoły jest jej chrześcijańska tożsamość.