Edukacja personalistyczna opiera się na traktowaniu każdego ucznia jako osoby z poszanowaniem jej wolności i godności.

Staramy się kłaść nacisk na wszechstronny rozwój naszych uczennic i uczniów – w aspekcie intelektualnym, wolitywnym, emocjonalnym, fizycznym i duchowym.

Uważamy, że wszystkie te aspekty są jednakowo istotne i razem  odnoszą się do wychowania całościowego.

Obejmując wszystkie aspekty osobowości uczennicy/ucznia, a więc uwzględniając całą osobę w procesie wychowawczym, zwracamy szczególną  uwagę na 5 obszarów:

  1. rozum- dążenie do prawdy
  2. wola- dążenie do dobra
  3. emocje – radość z czynienia dobra
  4. ciało- narzędzie do czynienia dobra
  5. duch- otwarcie na transcendencje, nawiązanie do osobistej relacji z Bogiem

Edukacja personalistyczna wymaga poznania każdego ucznia, w tym jego dobrych i słabych stron, jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy rodziców i nauczycieli.