Wiedza ogólna o świecie/tematy przewodnie

 • poznajemy zawody
 • uczymy się nazywania poszczególnych członków rodziny (bliższej i dalszej)
 • poznajemy przyrodę z jaką można spotkać się w lesie
 • poznajemy tajniki malarstwa i pracy artysty
 • dowiadujemy się różnych ciekawostek o urządzeniach, tych które nas teraz otaczają oraz tych, z którymi mieli do czynienia nasi przodkowie. Poznajemy wynalazki.
 • poznajemy żywioły oraz ich właściwości
 • poznajemy zwierzęta egzotyczne oraz rośliny, które można spotkać w naszych ogródkach.
 • poznajemy kraje Europejskie, a z okazji zbliżających się wakacji ? poznajemy także zasady ruchu drogowego i zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Zabawy matematyczne/logiczne myślenie

 • świadomości swojego ciała
 • zdolności do przyjmowania własnego punktu widzenia
 • zdolności do przyjmowania cudzego punktu widzenia
 • liczenia na palcach
 • zasad uczestnictwa w grach
 • łączenia czynności z ich skutkiem
 • obserwacji zmian odwracalnych i nieodwracalnych
 • mierzenia za pomocą różnych metod, porównywania długości, podstawowych jednostek pomiarowych
 • rozwiązywać proste zadania arytmetyczne (dodawanie i odejmowanie)
 • kształtowania intuicji geometrycznej; wyodrębnianie kształtów w przedmiotach (płasko i przestrzennie), manipulowanie klockami i przedmiotami o kształtach figur geometrycznych, układanie figur (płasko i przestrzennie), rysowanie, układanie, klejenie figur

 

Zabawy polonistyczne

 • poznajemy samogłoski i systematycznie utrwalamy je
 • poznajemy nowe sylaby
 • utrwalamy sylaby, które już poznaliśmy
 • poznajemy i utrwalamy wyrażenia dźwiękonaśladowcze
 • samodzielne odczytywanie prostych, dwusylabowych wyrazów
 • sylabizowanie prostych wyrazów, własnego imienia

Psychomotoryka

 • drabinka – przejście, zwis na drabince
 • turlanie, czołganie
 • raczkowanie do przodu, raczkowanie do tyłu
 • chodzenie z przedmiotem na głowie po wyznaczonej linii
 • chodzenie po równoważni przodem i tyłem
 • podawanie piłki górą i dołem
 • slalom na czworakach
 • skoki w dal obunóż
 • chodzenie bokiem ze skrzyżowaniem nóg z boku i z tyłu
 • darcie gazety palcami u stóp
 • ruchy naprzemienne
 • rzuty do celu woreczkiem

 

Mała motoryka/grafomotoryka

 • rysowanie po śladzie
 • wyklejanie przy użyciu różnych materiałów
 • lepienie z plasteliny
 • nawlekanie koralików
 • wycinanie
 • wydzieranie, wyklejanie