Czytać można wszędzie.
Po południu na podwórku odpoczywamy właśnie w taki sposób.