Plan dydaktyczny dla grupy 2,5-latków

Dziecko 2,5 letnie dopiero co wkracza w nowe środowisko, jakim jest przedszkole. To dla nich niezwykle przełomowy czas, głównie pod względem emocjonalnym i społecznym. To w tym okresie, opieką otacza go nie tylko mama, lecz również zupełnie nowa mu osoba- nauczycielka. Ponadto, poznaje nowych rówieśników, co sprawia, że uczy się nawiązywać swoje jedne z pierwszych, relacji międzyludzkich. Dążymy, aby nasz 2,5 latek kształcił swoje kompetencje w zakresie samodzielności oraz samoobsługi, co da mu podstawy do osiągania kolejnych kamieni milowych w jego rozwoju. Zatem, naszą rolą jest wspierać naszego 2,5 latka w procesie adaptacji do przedszkola, wypracowując nawyki, które są dostosowane do jego możliwości oraz wieku ,a więc dziecko 2,5 letnie:

-stara się być dzielnym  przy rozstaniach z rodzicami

-uczy się sprzątać po sobie zabawki

-uczy się mówić „dzień dobry” i „do widzenia”

-stara się zdejmować swoje ubrania oraz odkłada je na miejsce

-uczy się podwijać rękawy przy myciu rąk

-dba o zabawki w sali oraz odkłada je na miejsce

-uczy się czekać cierpliwie na swoją kolej

-uczy się dzielić z innymi

Z zakresu zadań matematycznych dzieci w ciągu całego roku uczą się takich umiejętności jak:

-kształtowanie świadomości schematu własnego ciała

-poznawanie organizacji i następstwa czasu (pory roku, dni tygodnia, dzień/noc, miesiące)

-nauka liczenia do 5

-rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

-obserwacja zmian odwracalnych i nieodwracalnych

-układanie historyjek obrazkowych składających się z 3,4,5 elementów

-nauka mierzenia oraz porównywanie długości

-porównywanie obiektów

-odnajdywanie różnic i podobieństw

-grupowanie obiektów ze względu na ich kolor, kształt, wielkość

– kształtowanie intuicji geometrycznych (wyodrębnianie kształtów w przedmiotach, manipulowanie klockami i przedmiotami o kształtach figur geometrycznych, układanie oraz rysowanie figur)

Z zakresu zabaw polonistycznych dzieci nabywają takie kompetencje jak:

-nauka oraz systematyczne utrwalanie samogłosek zgodnie z nauczaniem według prof. J. Cieszyńskiej

– poznawanie oraz utrwalanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych wg metody prof. J. Cieszyńskiej

-wyszukiwanie samogłosek w wyrazach

-wypełnianie poznanych liter  materiałami sensorycznymi

– samodzielne układanie poznanych liter z kamieni, guzików, wstążek, itp.

Kształcenie zdolności psychomotorycznych odbywa się poprzez:

-turlanie oraz czołganie

-raczkowanie do przodu i do tyłu

-bociani chód

-marsz

-klaskanie naprzemienne

-chodzenie z przedmiotem na głowie po wyznaczonej linii

-wzajemne turlanie piłki ręką oraz głową

-wchodzenie po pionowej drabince

-podawanie piłki górą oraz dołem

– przeskoki z miejsca na miejsce

-podskoki obunóż, na jednej nodze

-przekładanie woreczka za plecami

-ćwiczenia relaksacyjne

-slalom na czworakach między przeszkodami

-skok w dal obunóż

-darcie gazety palcami stóp

-rzuty do celu

-siatkówka balonikiem

Motoryka mała oraz umiejętności grafomotoryczne rozwijamy za pomocą:

-rysowania po śladzie

-lepienia z plasteliny

-nawlekania koralików

-wycinania nożyczkami

-wyciskania kształtów

-rysowania prostych obrazków na zadany temat

Pozytywna adaptacja do warunków życia przedszkolnego oraz próby dziecka do wypracowania  wymienionych nawyków, są kluczem do jego dalszego rozwoju. Dzięki temu 2,5 latek stanie się bardziej ufny co do swoich predyspozycji i umiejętności, co sprawi, że będzie otwarty i chętny do nabywania kolejnych kompetencji, np. doskonalenia zdolności językowych, czy matematycznych. Niezwykle ważna jest nauka samodzielności, na miarę jego wieku. Nasz 2,5 latek będzie potrafił radzić sobie w łazience, przy stole czy podczas ubierania się. Nauka samodzielności i samoobsługi sprawi, że 2,5 latek, kiedy przyjdzie na to odpowiedni czas, dumnie wkroczy w kolejny etap życia przedszkolnego, jakim jest przejście do starszej grupy, będąc przy tym gotowy sprostać nowym wyzwaniom jakie na niego czekają.