Z okazji Dnia Nauczyciela
życzymy takich myśli i marzeń,
które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych pomysłów,
które podszeptuje serce, 
cierpliwości i wytrwałości,
aby służba dzieciom tym młodszym i tym starszym.
zrodziła wiele szlachetnych owoców.

dn

fot. źródło: internet