Komisja konkursu wydała jednogłośny werdykt:
1 miejsce zdobyły wszystkie Rodziny biorące udział w konkursie. Każda szopka była niepowtarzalna.
Dzieci otrzymały dyplomy oraz słodką nagrodę. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do brania udziału w kolejnych edycjach konkursu.