Takie wydarzenie zawsze obfituje w wiele wrażeń.
Radość dzieci i emocje w drodze do teatru i tuż przed spektaklem opisują wymownie poniższe zdjęcia