Beztroskie zabawy na placu zabaw to czas integracji dzieci. Ich uśmiechnięte buzie to bezcenny widok.