Na dzisiejszych zajęciach z języka angielskiego, dzieci miały okazję oglądać film przyrodniczy, dzięki któremu utrwalały słówka poznane na zajęciach w minionym tygodniu.