WRZESIEŃ

Temat przewodni: CZĘŚCI CIAŁA (I i II tydzień), RODZINA (III i IV tydzień)

 1. Piosenki powitalne:

 2. Hello, hello, hello, how are you? x2

(machamy prawą ręką, lewą, prawą, wyciągamy obie ręce przed siebie)

I’m good! I’m great! I’m wonderful! x2

(kciuk do przodu, drugi kciuk do przodu, dwa kciuki machają góra i dół)

Hello, hello, hello, how are you? x2

(machamy prawą ręką, lewą, prawą, wyciągamy obie ręce przed siebie)

I’m sad! I’m hungry! I’m not so good! x2

(pokazujemy smutną minę, głaszczemy się po brzuchu, krzyżujemy ręce i przecząco kiwamy głową)

 1. Hello, how are you? x3

How are you today? (machamy ręką do dzieci)

Imię dziecka, how are you? x3

How are you today? (machamy ręką do wymienionego dziecka)

 1. Hello, hello. Can you clap your hands?

Hello, hello. Can you clap your hands?

Can you stretch up high?

Can you touch your toes?

Can you turn around?

Can you say, “Hello?”

Hello, hello. Can you stamp your feet?

Hello, hello. Can you stamp your feet?

Can you stretch up high?

Can you touch your toes?

Can you turn around?

Can you say, “Hello?”

Hello, hello. Can you clap your hands?

Hello, hello. Can you stamp your feet?

 1. Time to make a circle.

Make a circle, big big big.

Small small small.

Big big big.

Make a circle, small small small.

Hello hello hello.

Make a circle, round and round.

Round and round.

Round and round.

Make a circle, round and round.

Hello hello hello.

Make a circle, up up up.

Down down down.

Up up up.

Make a circle, down down down.

Now sit down.

 1. Wprowadzenie i utrwalenie słownictwa:
 2. Flashcards – body parts, family
 3. Total Physical Response (TPR) – reagowanie ruchem na polecenia nauczyciela, np. touch your head, clap your hands
 4. Memory game
 5. Bingo
 6. Rymowanki

Robot, robot

Nose, nose

Robot, robot

Toes, toes

Robot, robot, touch your nose.

Robot, robot, touch your toes

——————————————-

Two little hands go clap clap clap

Two little feet go tap tap tap

Two little eyes are open wide

One little head goes side to side.

 1. Piosenki z gestami
 1. a) One little finger, one little finger

One little finger, tap-tap-tap

Point your finger up, point your finger down

Put it on your head, head

One little finger, one little finger

One little finger, tap-tap-tap

Point your finger up, point your finger down

Put it on your nose, nose

One little finger, one little finger

One little finger, tap-tap-tap

Point your finger up, point your finger down

Put it on your chin, chin

One little finger, one little finger

One little finger, tap-tap-tap

Point your finger up, point your finger down

Put it on your arm, arm

One little finger, one little finger

One little finger, tap-tap-tap

Point your finger up, point your finger down

Put it on your leg, leg

One little finger, one little finger

One little finger, tap-tap-tap

Point your finger up, point your finger down

Put it on your foot, foot

Put it on your leg, leg

Put it on your arm, arm

Put it on your chin, chin

Put it on your nose, nose

Put it on your head, head

Now, lets wave goodbye, goodbye

 1. b) Head, shoulders, knees and toes, knees and toes

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes

And eyes and ears and mouth and nose

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes

 1. c) Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo x 3

Baby shark

Mommy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo x 3

Mommy shark

Daddy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo x 3

Daddy shark

Grandma shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo x 3

Grandma shark

Grandpa shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo x 3

Grandpa shark

Let's go hunt, doo, doo, doo, doo, doo, doo x 3

Let's go hunt

Run away, doo, doo, doo, doo, doo, doo x 3

Run away

Safe at last, doo, doo, doo, doo, doo, doo x 3

Safe at last

It's the end, doo, doo, doo, doo, doo, doo x 3

It's the end

III. Pożegnanie

 1. Bye, bye, goodbye! Bye, bye, bye, bye, goodbye!

(machamy na pożegnanie jedną ręką, drugą i potem dwiema)

I can clap my hands!

(klaszczemy 3 razy)

I can stamp my feet!

(tupiemy 3 razy)

 1. Goodbye, goodbye everyone.

Goodbye, goodbye everyone.

Goodbye, goodbye everyone.

It’s time for us to say goodbye.

Clap with me.

Stomp with me.

Dance with me.

Sing with me.

Spin with me.

Hug with me.

Goodbye, goodbye everyone.

Goodbye, goodbye everyone.

Goodbye, goodbye everyone.

Goodbye, goodbye everyone.

It’s time for us to say goodbye.