Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu odbywa się za pomocą następujących metod: 

 • metoda TPR – czyli total physical response – reagowanie ruchem i ciałem, 
 • metoda naturalna propagowana przez Helen Doron – nauka przez gry i zabawy.

Total Physical Response (TPR). Podczas uczenia się słów i zwrotów w języku angielskim dzieci reagują ciałem i ruchem. Polecenia nauczyciela są poparte prostymi gestami, które wspomagają ich rozumienie. Dzieci uczą się języka, jednocześnie zaspokajając potrzebę ruchu. Ponadto ruch doskonale wspomaga pamięć. Przyswajanie wiedzy odbywa się w atmosferze interakcji i zabawy.

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu odbywa się także za pomocą metody Super Simple Learning – poprzez muzykę, śpiew i zabawy ruchowe. Piosenki Super Simple Songs to wesołe, dynamiczne utwory, łatwo wpadające w ucho, przystosowane do wieku małych odbiorców. Śpiewane zwroty są zobrazowane prostymi do zapamiętania gestami, dzięki czemu na długo pozostają w pamięci przedszkolaków. Pomoc w zrozumieniu anglojęzycznych słów stanowią barwne karty obrazkowe stworzone do piosenek.

Używamy materiałów do nauki, które wykorzystują naturalną ciekawość dziecka, ponadto wprowadzamy elementy integracji multisensorycznej, sztuki teatralnej, tzw. CLIL (Content and Language Integrated Learning) czyli zintegrowania treści nauczania zawartych w ścieżkach dydaktyczno – wychowawczych OPTYMISTA (uwzględnia ona podstawę programowa dla przedszkola) z nauką języka obcego

W naszej placówce tematy zajęć są skorelowane z miesięcznymi ścieżkami tematycznymi.

Na zajęciach staramy się, aby dziecko doświadczyło języka codziennego. Do dzieci nauczyciel kieruje proste komunikaty w języku angielskim, wzbogacone gestami. Używanie języka ojczystego jest ograniczone.

Zajęcia mają na celu zapoznanie i oswojenie dzieci z językiem angielskim, stworzenie zasobu słownictwa, który z czasem będzie się stopniowo powiększać.

Dzieci są zachęcane do aktywnego uczestnictwa.

Zajęcia w poszczególnych grupach wiekowych różnią się od siebie ze względu na możliwości psychofizyczne dzieci. Stopniowo dołączane są nowe aktywności, zwiększa się zasób słownictwa, trudności wykonywanych projektów. 

W grupie 3 latków dominują gry i zabawy ruchowe, a także piosenki i wierszyki z pokazywaniem.

W grupie 4 latków pojawiają się także różnorodne gry, projekty plastyczno-językowe, zabawy z elementami dramy. Pamiętamy o ćwiczeniu umiejętności aktywnego słuchania, podczas czytanych przez nauczyciela książek lub opowiadań obrazkowych.

Grupa 5 latków to kolejny poziom opanowywania zdolności językowych. Tutaj staramy się rozwijać komunikację. Wprowadzamy pracę w grupach lub w parach, projekty plastyczno-językowe, różne rodzaje gier i zabaw. Pamiętamy również o słuchaniu literatury. 

Istotną część zajęć stanowią lubiane przez dzieci gry i zabawy, m.in. „Simon says”, „Say and jump”, „Memory game”, „I spy…”, „Knock, knock… What’s in the box?”, „Bingo”.  

W ciągu roku szkolnego dzieci poznają słownictwo i zwroty z zakresu następujących tematów:

 • kalendarz i czas (pory dnia, dni tygodnia, miesiące, pory roku)
 • pogoda
 • kolory i kształty
 • zwierzęta (domowe, dzikie, morskie stworzenia)
 • rodzina
 • części ciała
 • elementy garderoby
 • warzywa i owoce
 • codzienne czynności (daily routine)
 • liczebniki (do 10 i więcej)
 • nazwy zabawek
 • środki transportu

i wiele innych.