Rainbow colors everywhere …
Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink!” – w marcu Biedronki i Pszczółki na j.angielskim utrwalają nazwy kolorów
i kształtów 😀