W Przedszkolu Horyzonty zdajemy sobie sprawę, że skuteczność i sukces w różnych dziedzinach, w tym również w wychowaniu, nie zależy od wiedzy i inteligencji jednej osoby, lecz od współpracy wielu osób zaangażowanych w dane przedsięwzięcie. Dlatego bardzo mocno stawiamy na pracę zespołową kadry. Nauczyciele pracują razem zarówno w sprawach wychowawczych (wychowawcy, opiekunowie), jak i dydaktycznych (nauczyciele poszczególnych przedmiotów).

Profil nauczycielki Horyzontów: