Przebieg rekrutacji w naszym przedszkolu:

Placówki „STERNIK – Poznań” to najwyższa jakość edukacji i wychowania dostępna bez względu na status materialny rodziny.

Etap I – Złożenie wniosku

Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku online o przyjęcie dziecka.

Podstawą rozpoczęcia procesu przyjęcia dziecka do jednej z placówek Fundacji jest przesłanie wniosku. Jeden wniosek dotyczy jednego dziecka. W przypadku, gdy Rodzice starają się o przyjęcie do placówek większej liczby dzieci, należy przesłać odpowiednią liczbę wniosków.

Etap II – Rozmowa z dyrektorem placówki i dyrektorem finansowym Fundacji

Spotkanie ma na celu:

  • prezentację modelu edukacyjnego STERNIK-Poznań,
  • prezentację narzędzi wsparcia rodziców (m.in. Akademia Familijna),
  • szczegółowe zapoznanie Rodziców z programem wychowawczym, ofertą edukacyjną oraz organizacją placówki i procesu dydaktycznego
  • ustalenie wysokości opłat za naukę oraz wyjaśnienie zagadnień formalnych związanych z udziałem Rodziny w inicjatywie edukacyjnej STERNIK-Poznań.

Etap III – Podpisanie dokumentów

W przypadku zgodnego potwierdzenia przez Rodziców, dyrektora placówki oraz Zarząd Fundacji woli współpracy, proces przyjęcia dziecka (dzieci), a de facto przyjęcia rodziny do placówki, kończy się wraz z dopełnieniem wszelkich formalności pomiędzy rodziną a Fundacją oraz pomiędzy rodziną a placówką (placówkami) – podpisanie umowy o naukę oraz stosownych oświadczeń o zapoznaniu się z zasadami STERNIK-Poznań.