Dziś rozpoczęliśmy tydzień zawodów 
Dziękujemy tacie Krzysia za fantastyczne zajęcia, na których opowiedział wszystkim przedszkolakom o swoim zawodzie i pracy jako Kierownik budowy.
Wbrew pozorom nie były to zajęcia interesujące tylko dla chłopców, ponieważ także dziewczynki uczestniczyły w nich z wielkim zachwytem.

https://www.facebook.com/horyzontyprzedszkole/photos/pcb.1593516104078331/1593505364079405/?type=3