Od klasy startowej realizujemy model edukacji zróżnicowanej, tzn. dziewczęta i chłopcy uczą się osobno.

W klasach startowych pracujemy w oparciu o następujące zasady:

  • w edukacji zintegrowanej nie ma podziału na przedmioty, edukacja matematyczna, polonistyczna, przyrodnicza i plastyczna wzajemnie się przenikają, z czego doskonale zdają sobie sprawę nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego. Nauczyciele pracują z uczniami tematycznie, co przynosi wiele korzyści;
  • w edukacji wczesnoszkolnej edukacja jest równoważna z wychowaniem;
  • nauczyciele pracują w oparciu o program nauczania i podstawę programową, ale rozszerzają ją o program wychowawczy szkoły, który kształtuje dobre nawyki oraz elementy wychowania religijnego;
  • nauczyciele stosują wiele metod aktywizujących i cyklicznych projektów, dzięki czemu uczniowie zdobywają wiedzę poprzez doświadczenia, praktykę i zabawę;
  • stosujemy edukację polisensoryczną, czyli edukację opartą na poznaniu wielozmysłowym, co jest bardzo efektywną metodą poznawania świata;
  • dzięki ścisłej współpracy z tutorami staramy się odpowiedzieć na różnorodne potrzeby dzieci oraz pomagać odkrywać ich talenty, a także zaradzić konkretnym problemom w edukacji i wychowaniu;
  • poziomujemy zagadnienia – aby osiągnąć sukces uczniowie nie muszą wszystkiego wykonać jednakowo, wyzwania są dostosowane do ich zdolności.

Nauczyciele pracują w zespołach, dzięki czemu wymieniają się doświadczeniami i wzajemnie sobie pomagają, cały czas się dokształcając.

Klasa startowa dla dziewczynek

ma swoje zajęcia w budynku Szkoły Horyzonty przy ul. Szczepankowo 131, 61-306 Poznań.

Klasa startowa dla chłopców

ma swoje zajęcia w budynku Szkoły Skrzydła przy ul. Borówki 10, Poznań.