Z radością pragniemy poinformować o kolejnym sukcesie naszych uczennic w Ogólnopolskim Konkursie Alfik Humanistyczny.
Ogółem z całego kraju wzięło w nim udział 16.116 uczestników, z czego 663 z województwa wielkopolskiego.
W tej liczbie wszystkie nasze dziewczynki znalazły się w pierwszej setce w skali województwa!

Tym razem dyplomy za bardzo dobre wyniki (ponad 85% zdobytych punktów) uzyskały:
– Lusia Michalska 3 miejsce w województwie,
– Tosia Kozianowska 4 miejsce w województwie,
– Konstancja Napieraj 7 miejsce w województwie.

Gratulujemy wszystkim dziewczętom sukcesu i życzymy dalszego, radosnego rozwijania swoich talentów.