Grupa Mróweczek przywitała Wiosnę wyjazdem na przedstawienie Wesoła Chatynka. Był to pierwszy wyjazd autobusem naszych dzielnych Mrówek. W ogrodzie udało im się spotkać skaczącą żabkę! A prace plastyczne, wspierające małą motorykę także były pod znakiem wiosny.