FB8

W środę 20 kwietnia odbyła się Konferencja „Rodzic – Zawodowiec” podczas której poruszono tematy związane z pogodzeniem pracy zawodowej z rodzicielstwem. Jej organizatorami były Fundacja Sternik Poznań oraz Fundacja Wychowanie w Dialogu. Prelegentami byli: Bogna Białecka żona i matka czwórki dzieci, psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii oraz Krzysztof Tyralik, moderator Akademii Familijnej, ekonomista, manager, tata 4 córek i 2 synów. Konferencję prowadziła Danuta Rząsa, dyrektor Szkoły Podstawowej dla Dziewcząt Horyzonty. W konferencji uczestniczyło blisko 140 rodziców. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w organizację i przebieg tego wydarzenia.

FB4FB2 (002)