Wiedza ogólna o świecie/tematy przewodnie

 • uczą się wiedzy o swoim kraju, mieście
 • uczą się być patriotami
 • poznają pojęcie ekologii, uczą się jak dbać o przyrodę 
 • poznają pory roku, uczą się obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie
 • poznają tajniki pracy aktora, pisarza
 • poznają różne zjawiska fizyczne, uczą się dedukować skąd się one biorą
 • poznają kosmos, uczą się wiedzy o innych planetach
 • poznają urządzenia techniczne pomagające nam w codziennym funkcjonowaniu
 • poznają rośliny egzotyczne oraz te, które występują w Polsce
 • uczą się jak dbać o hodowane rośliny 
 • poznają zasady ruchu drogowego i zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • poznają inne kraje, potrafią wskazać na mapie gdzie znajduje się Polska
 • uczą się zasad ostrożnego spędzenia czasu podczas wakacji

Zabawy matematyczne/logiczne myślenie

 • świadomości swojego ciała
 • orientacji położenia ciała w przestrzeni
 • orientacji położenia przedmiotów  w przestrzeni
 • zdolności do przyjmowania własnego punktu widzenia
 • zdolności do przyjmowania cudzego punktu widzenia
 • liczenia na palcach
 • liczenie na konkretach
 • liczenie w pamięci do 10 i więcej
 • używania pojęć: mniej, więcej, tyle samo
 • łączenia czynności z ich skutkiem
 • obserwacji zmian odwracalnych i nieodwracalnych
 • mierzenia za pomocą różnych metod, porównywania długości, podstawowych jednostek pomiarowych
 • grupowania obiektów, klasyfikowanie obiektów
 • tworzenia zbiorów i podzbiorów
 • rozwiązywania proste zadania arytmetyczne (dodawanie i odejmowanie)
 • kształtowania intuicji geometrycznej
 • gry z użyciem kostki
 • poznanie liczydła, proste działania na liczydle

Zabawy polonistyczne

 • utrwalamy poznane samogłoski
 • utrwalamy poznane wcześniej sylaby z głoskami: P, T, M, SZ, K
 • utrwalamy wyrażenia dźwiękonaśladowcze
 • samodzielne odczytywanie prostych wyrazów
 • sylabizowanie prostych wyrazów, własnego imienia
 • liczenie wyrazów w zdaniu
 • podawanie wyrazu na daną sylabę
 • poznanie pisma drukowanego i pisanego
 • pisanie własnego imienia 
 • rozmowy swobodne o panujących zwyczajach świątecznych (Wielkanoc, Boże Narodzenie), wzbogacanie słownictwa
 • rozpoznawanie głosek w nagłosie i śródgłosie

Psychomotoryka

 • drabinka – przejście, zwis na drabince
 • turlanie, czołganie
 • raczkowanie do przodu, raczkowanie do tyłu
 • chodzenie z przedmiotem na głowie po wyznaczonej linii
 • chodzenie po równoważni przodem i tyłem 
 • podawanie piłki górą i dołem
 • slalom na czworakach
 • skoki w dal obunóż
 • chodzenie bokiem ze skrzyżowaniem nóg z boku i z tyłu
 • darcie gazety palcami u stóp
 • ruchy naprzemienne
 • rzuty do celu woreczkiem

Mała motoryka/grafomotoryka

 • rysowanie po śladzie
 • wyklejanie przy użyciu różnych materiałów
 • lepienie z plasteliny
 • nawlekanie koralików
 • wycinanie
 • wydzieranie, wyklejanie
 • układanie klocków przestrzennych