Oto plan zajęć Drzwi Otwartych placówek edukacyjnych Fundacja STERNIK-Poznań,  które odbędą się 3 lutego. Dla osób zgłoszonych przez: otwarte@sternikpoznan.pl zapewniamy posiłek w szkolnej jadalni.