Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tutoringu rodzin.

W przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie STERNIK funkcję tutora pełni nauczyciel, którego opiece powierzonych jest od kilku do kilkunastu podopiecznych. Pozostaje on w stałym kontakcie z rodzicami każdego z nich. Spotyka się z nimi kilka razy do roku i omawia rozwój ich dziecka.

Kim jest Tutor

Jego celem jest pomoc rodzicom w nauczeniu dziecka jak być dobrym człowiekiem.

wspiera rodziców
ustala cele, stawia wyzwania i prowadzi
pielęgnuje aspiracje
pomaga rozwijać mocne strony i pracować nad wadami