W naszym przedszkolu organizujemy zajęcia otwarte, podczas których nowe Dzieci mogą zapoznać się i zaprzyjaźnić z naszym Przedszkolem, ale także pozwalają również na śledzenie postępów rozwoju własnego dziecka.

Zajęcia te umożliwiają Rodzicom poznanie sposobów pracy nauczycieli z dziećmi, relacji pomiędzy nauczycielami, a dziećmi oraz dokonanie obserwacji zachowania dziecka na tle grupy.

Zajęcia odbywają się według harmonogramu, tworzonego na każdy miesiąc, abyście mogli Państwo uczestniczyć w różnorodnych zajęciach. Oto harmonogram zajęć:  https://przedszkole.horyzonty.edu.pl/zajecia-otwarte/

Serdecznie zapraszamy.