Przedszkole i Szkoła Podstawowa dla DziewczątHoryzontyw Poznaniu
Placówka Partnerska
Sternika
Fundacja STERNIK-Poznań

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

„Anielska kartka Bożonarodzeniowa”

CEL: umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich pomysłów, rozwijanie zdolności plastycznych uczniów, nawiązanie do polskich i chrześcijańskich tradycji obchodzenia świąt Bożego Narodzenia, kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za jego trwanie, poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

ORGANIZATOR: nauczyciel plastyki Emilia Szymańska i uczennice klasy IV

Termin oddawania prac: 12.12 2014 rok

ZASADY UCZESTNICTWA:

 

  1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Przedszkola i Szkoły Podstawowej dla Dziewcząt „Horyzoty” w Poznaniu.
  1. Uczestnicy konkursu wykonują jedną kartkę świąteczną w formacie A5 (przed złożeniem 210×296 mm, po złożeniu 210×148 mm). Wybranymi przez siebie technikami plastycznymi.
  1. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać:
  • zgodność z tematem
  • stopień nawiązania do tradycji;
  • ciekawą treść życzeń w klasach 1- 4 (nie obowiązuje przedszkola).
  1. Skład Komisji:

– Pani wicedyrektor Magdalena Zgórska-Bartkowiak

– nauczyciel plastyki Emilia Szymańska

– uczennice klasy IV

– Pani wicedyrektor Magdalena Zgórska-Bartkowiak

– nauczyciel plastyki Emilia Szymańska

– wszyscy nauczyciele 

5. Komisja wybierze trzy prace z przedszkola i trzy prace z klas 1-4. Wszystkie zgłoszone kartki zostaną przeznaczone na kiermasz świąteczny w naszej szkole. Zwycięskie prace zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz otrzymają dyplomy i nagrody wykonane własnoręcznie przez uczennice klasy IV i panią Emilię Szymańską.

6. Termin dostarczenia prac konkursowych przez uczestników: do 12.12.2014 roku do uczennic z klasy IV i pani Emilii Szymańskiej. Kartki powinny być opisane z tyłu: imię i nazwisko uczestnika oraz klasa.

7. Informacje organizacyjne:

– werdykt jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu,

– dostarczenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,

– udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.081997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm.)