Czas zabawy swobodnej w przedszkolu – to bardzo ważny i potrzebny czas. Zabawa swobodna pomaga naszym dzieciom rozwijać swoją kreatywność, ale też wiedzę o świecie w naturalny sposób. Uczy współpracy i norm społecznych, uczy samokontroli, empatii i rozpoznawania emocji. W przedszkolu ten czas dzieci spędzają na wiele sposób, np. tak jak na zdjęciach: malują kredą, bawią się przeplatankami, układają wyrazy z głosek albo budują z klocków. Czasami dzieci wybierają zabawę  w sklep, lepienie postaci z plasteliny, nawlekanie koralików, przeglądanie książek, układanie puzzli, tangramu. Wybierają same to co lubią