Nadmierne eksploatowanie głosu prowadzić może do uszkodzenia narządu głosowego, jego zniszczenia, a nawet do utraty głosu. Nasze nauczycielki biorą udział w szkoleniu EMISJA GŁOSU, które prowadzi pani Dorota Janusz.
Celem szkolenia jest opanowanie prawidłowego toru oddechowego, właściwe używanie rezonatorów, a przede wszystkim uzyskanie harmonijnej współpracy wszystkich narządów, biorących udział w prawidłowej emisji głosu.

https://www.facebook.com/horyzontyprzedszkole/photos/pcb.1558168724279736/1558167770946498/?type=3