Tworząc ciekawe prace plastyczne Jeżyki utrwalają w pamięci poznane figury geometryczne.