Plan dydaktyczny dla grupy 3 latków

 

Dziecko 3 letnie dopiero co wkracza w nowe środowisko, jakim jest przedszkole. To dla nich niezwykle przełomowy czas, głównie pod względem emocjonalnym i społecznym. To w tym okresie, opieką otacza go nie tylko mama, lecz również zupełnie nowa mu osoba- nauczycielka. Ponadto, poznaje nowych rówieśników, co sprawia, że uczy się nawiązywać swoje jedne z pierwszych, relacji międzyludzkich. Dążymy, aby nasz 3 latek kształcił swoje kompetencje w zakresie samodzielności oraz samoobsługi, co da mu podstawy do osiągania kolejnych kamieni milowych w jego rozwoju. Zatem, naszą rolą jest wspierać naszego 3 latka w procesie adaptacji do przedszkola, wypracowując nawyki, które są dostosowane do jego możliwości oraz wieku ,a więc dziecko 3 letnie:

-stara się być dzielnym  przy rozstaniach z rodzicami

-sprząta po sobie zabawki

-mówi „dzień dobry” i „do widzenia”

-zdejmuje swoje ubrania oraz odkłada je na miejsce

-podwija rękawy przy myciu rąk

-stara się prosić, a nie zabierać

-stara się słuchać, gdy inni mówią

-pomaga innym w rzeczach, które sam potrafi zrobić

-dba o zabawki w sali oraz odkłada je na miejsce

-czeka cierpliwie na swoją kolej

-dba o porządek w toalecie

-stara się dzielić z innymi

-potrafi przeprosić, gdy się z kimś pokłócą

-dba o schludny wygląd mundurka

 

Z zakresu zadań matematycznych dzieci w ciągu całego roku uczą się takich umiejętności jak:

-kształtowanie świadomości schematu własnego ciała

– rozwijanie zdolności do przyjmowania własnego punktu widzenia, jak i punktu widzenia drugiej osoby

-poznawanie organizacji i następstwa czasu (pory roku, dni tygodnia, dzień/noc, miesiące)

-nauka liczenia do 10

-rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

-obserwacja zmian odwracalnych i nieodwracalnych

-układanie historyjek obrazkowych składających się z 3,4,5 elementów

-nauka mierzenia oraz porównywanie długości

-porównywanie obiektów

-odnajdywanie różnic i podobieństw

-grupowanie obiektów ze względu na ich kolor, kształt, wielkość

-wprowadzenie liczydła

-wagi (rodzaje; co jest lżejsze a co cięższe-klasyfikowanie) klasyfikowanie wagi

– kształtowanie intuicji geometrycznych (wyodrębnianie kształtów w przedmiotach, manipulowanie klockami i przedmiotami o kształtach figur geometrycznych, układanie oraz rysowanie figur)

 

Z zakresu zabaw polonistycznych dzieci nabywają takie kompetencje jak:

-nauka oraz systematyczne utrwalanie samogłosek zgodnie z nauczaniem według prof. J. Cieszyńskiej

– poznawanie oraz utrwalanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych wg metody prof. J. Cieszyńskiej

-wyszukiwanie samogłosek w wyrazach

-wypełnianie poznanych liter  materiałami sensorycznymi

– samodzielne układanie poznanych liter z kamieni, guzików, wstążek, itp.

 

Kształcenie zdolności psychomotorycznych odbywa się poprzez:

-przejście oraz zwis na drabince

-turlanie oraz czołganie

-raczkowanie do przodu i do tyłu

-bociani chód

-marsz

-klaskanie naprzemienne

-chodzenie z przedmiotem na głowie po wyznaczonej linii

-wzajemne turlanie piłki ręką oraz głową

-wchodzenie po pionowej drabince

-podawanie piłki górą oraz dołem

– przeskoki z miejsca na miejsce

-podskoki obunóż, na jednej nodze

-przekładanie woreczka za plecami

-ćwiczenia relaksacyjne

-slalom na czworakach między przeszkodami

-chód z krzyżowaniem stóp

-skok w dal obunóż

-przewroty

-darcie gazety palcami stóp

-rzuty do celu

-siatkówka balonikiem

 

Motoryka mała oraz umiejętności grafomotoryczne rozwijamy za pomocą:

-rysowania po śladzie

-lepienia z plasteliny

-nawlekania koralików

-wycinania nożyczkami

-wyciskania kształtów

-rysowania prostych obrazków na zadany temat

 

Pozytywna adaptacja do warunków życia przedszkolnego oraz próby dziecka do wypracowania  wymienionych nawyków, są kluczem do jego dalszego rozwoju. Dzięki temu, 3 latek stanie się bardziej ufny co do swoich predyspozycji i umiejętności, co sprawi, że będzie otwarty i chętny do nabywania kolejnych kompetencji, np. doskonalenia zdolności językowych, czy matematycznych. Niezwykle ważna jest nauka samodzielności, na miarę jego wieku. Nasz 3 latek będzie potrafił radzić sobie w łazience, przy stole czy podczas ubierania się. Nauka samodzielności i samoobsługi sprawi, że 3 latek, kiedy przyjdzie na to odpowiedni czas, dumnie wkroczy w kolejny etap życia przedszkolnego, jakim jest przejście do starszej grupy, będąc przy tym gotowy sprostać nowym wyzwaniom jakie na niego czekają.