Za nami odwiedziny  4 szalonych Sióstr Misjonarek ze Wspólnoty Sług Maryi Serca Jezusowego z Brazylii.