Wraz z naszymi przedszkolakami przeżywamy Wielki Post. Każdego dnia już na zajęciach porankowych dzieci wprowadzane są w temat poprzez krótkie historyjki. Wybraliśmy się w 40 dniową podróż krocząc śladami Pana Jezusa. Mamy na tę podróż specjalnie przygotowaną mapę i na ścieżkach zaznaczamy różne elementy związane z naszą podróżą. Idziemy przez pustynię, góry i pastwiska do Świętego Miasta. Na końcu wędrówki czeka nas Wielka Noc i wielka niespodzianka – sucha, jałowa pustynia, przez którą tyle dni wędrowaliśmy, zakwita! Dodatkowo zbieramy dobre uczynki i ofiarowujemy je innym i Panu Jezusowi. Starsze dzieci uczestniczą w Drodze Krzyżowej przygotowanej przez Panie nauczycielki🐾🐾🐾