Stópki na korytarzu przedszkola przypominają nam o 40 dniowym Wielkim Poście.