W dniu 27 września nasze przedszkolaki wybrały się na autokarową wycieczkę do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Na terenie muzeum dzieci obejrzały różne rodzaje wozów i zaprzęgów konnych, które kiedyś ludzie używali jako środki transportu. Zobaczyły również, jak wyglądała zagroda chłopska z początku XX wieku. Dzieci spacerując poznawały różne zwierzęta: kozy, króliki, różne gatunki kur, kaczki. Natomiast w oborze zobaczyliśmy jeszcze świnie, małe prosiaczki, konie, źrebaka i dwa woły.