Wiemy jak ciężko pracujesz tato !
Bardzo Cię wszyscy kochamy za to,
a także za Twe szlachetne serce,
w którym rodzina pierwsze ma miejsce !
W ten dzień świąteczny przyjmij podziękę
za wiarę, mądrość i ojcowską rękę.