Zabawy i ćwiczenia z sylabami to etap pośredni między nauką literek, a pisaniem słów i zdań. Zabawy te doskonalą percepcję wzrokową i słuchową, rozwijają umiejętności kojarzenia i wykorzystywania znajomości słów.