Oferta zajęć dodatkowych w Przedszkolu Horyzonty 2020/2021

Zajęcia taneczne

instruktor Kamila Dziewulska

 • Zajęcia kierowane są dla dzieci 3-5 lat
 • trwają 30 minut w grupach 16 osobowych
 • zajęcia odbywają się w sali rytmicznej z lustrem

Cel zajęć: Rozwój sprawności ruchowej; poprawa koordynacji ruchów; rozwój orientacji w obszarze własnego ciała i orientacji przestrzennej; kształtowanie estetyki i harmonii ruchu; poprawianie wrażliwości muzycznej; rozwój indywidualnych zdolności tanecznych. 

Plan realizacji programu: Program zajęć obejmuje naukę tańca w oparciu o 5 filarów: tańce ludowe i regionalne; tańce klasyczne, tańce latynoamerykańskie, tańce nowoczesne oraz współczesne, ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozciągające i korekcyjne. 

Konspekt realizacji programu: Tańce ludowe i regionalne: -krakowiak w linii -krakowiak parami -poleczka Tańce prowadzone są do tradycyjnej muzyki ludowej, w nauce polki stosowane jest poziomowanie szybkości muzyki. Tańce klasyczne: -walczyk -choreografia z podstawami figur baletowych Nauka walczyka obejmuje podstawy walca angielskiego oraz walca wiedeńskiego wzbogacona o figury taneczne (obroty, przejścia, zmiany ustawień). Realizacja nauki choreografii baletowej poprzedzona jest powtarzającymi się na kilku poprzednich zajęciach ćwiczeniami, połączonymi w spójną całość. Tańce latynoamerykańskie: -samba w lini -samba w parach -zumba -cha-cha w parach -rock’n’roll -paso doble Tańce latynoamerykańskie to „taneczna podróż dookoła świata”. Nauka tych tańców rozpoczyna się od wprowadzenia dzieci w kulturę regionów, z których dany taniec pochodzi, prezentacji zdjęć barwnych kostiumów- co stanowi ogromną atrakcję dla dzieci. Tańce realizowane są przy muzyce dedykowanej dla danego tańca jednak dobranej tak, aby bez problemu odnaleźć w niej rytm i akcenty muzyczne. Tańce nowoczesne i formy współczesne: -choreografia showdance -hip-hop -taniec nowoczesny Tańce nowoczesne i formy współczesne przekazywane są dzieciom jako barwna opowieść łącząca ruchy ciała z muzyką. Dla przykładu tańcem nowoczesnym jest „taniec piratów”. tańczony do muzyki z rozpoznawanego przez dzieci filmu „Piraci z Karaibów”. Każdy taniec jest oddzielną historią, a dzieci wykonując figury pokazywane przez instruktora opowiadają tę historię w swoim tańcu. 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozciągające i korekcyjne: Ćwiczenia wykonywane są zarówno w formie zabaw tanecznym jak i oddzielnych ćwiczeń, mają na celu dbałość o prawidłową postawę ciała, estetykę ruchów, korekcję wad postawy, naukę prawidłowego przenoszenia ciężar ciała, koordynacji i świadomości ruchów, a także zwiększenia mobilności i zasięgu ruchu stawów praktycznie całego ciała. Zakładając, iż w miesiącu odbywają się 4 zajęcia, 3 spotkania obejmują naukę nowych tańców (w każdym tygodniu taniec z innego filaru). Czwarte zajęcia to tzw „turniej tańca” na którym przypominamy sobie poznane w tym miesiącu tańce, korygujemy ewentualne niedociągnięcia. Dzieci zostają wtedy nagradzane oklaskami, wybieramy mistrzów danych tańców, co buduje w dzieciach dodatkową motywację, naukę rywalizacji, przygotowuje do występów przed rówieśnikami. Za każde zajęcia dzieci otrzymują pieczątkę na rączkę lub naklejki motywacyjne.

Koszt zajęć – 60 zł za miesiąc

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami Judo

Istotą proponowanych zajęć jest przede wszystkim dobra zabawa, założeniem zajęć jest harmonijny rozwój sprawności dziecka z naciskiem na kształtowanie koordynacji ruchowej. Szczególna uwaga skierowana jest na naukę umiejętności prawidłowego upadania, co ma zmniejszyć ryzyko narażenia zdrowia (urazy głowy, zwichnięcia, złamania, skręcenia kończyn).

 • kierowane są dla dzieci 3-5 lat
 • trwają 30 minut w grupach 10-12 osobowych
 • zajęcia odbywają się w sali psychomotoryki na specjalnych matach przeznaczonych do zajęć judo
 • zajęcia prowadzi trener/instruktor z odpowiednim wykształceniem, referencjami, doświadczeniem pracy z dziećmi
 • instruktor prowadzący zajęcia zachowuje specjalną ostrożność oraz wszelkie elementy bezpieczeństwa podczas pracy z dziećmi
 • istnieje możliwość oglądania zajęć przez rodziców
 • na zajęciach skupiamy się nie tylko na ćwiczeniach fizycznych, ale również nad charakterem, kulturą osobistą oraz samodzielnością dzieci
 • judo jest doskonałym sposobem na zapewnienie zdrowego i ukierunkowanego rozwoju dziecka
 • elementy judo są wprowadzane stopniowo zależnie od wieku i doświadczenia dzieci
 • znaczna część treningów zawiera elementy gimnastyki i akrobatyki
 • nie akceptujemy ani nie uczymy dzieci zachowań agresywnych (w judo nie ma uderzeń i kopnięć), umiejętnie ukierunkowujemy duże pokłady energii zawartej w dzieciach
 • istotnym elementem zajęć jest wprowadzenie dyscypliny oraz zasad fair play 

Koszt zajęć – 60 zł za miesiąc

Zajęcia terapeutyczne z logopedii

terapeuta Jolanta Kaczmarek

Zajęcia odbywają się zwykle w parach. Praca terapeutyczna odbywa się w formie zabawy z wykorzystaniem materiałów do ćwiczeń przystosowanych do dzieci. Wcześniej poprzedzone są badaniami przesiewowymi, aby terapeuta mógł ocenić wadę u dziecka i odpowiednio dobrać pary. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 30 min. Po zajęciach terapeuta przekazuje rodzicom zalecenia do ćwiczeń aparatu mowy dziecka w domu.

Koszt zajęć – 35 zł za zajęcia od dziecka