Czym jest psychomotoryka?

Pojęcie “psychomotoryka” składa się z dwóch słów PSYCHE – dusza z języka greckiego i MOVERE – poruszać się z języka łacińskiego

Rozwój psychiczny i motoryczny są ze sobą ściśle powiązane. Jest to zależność pomiędzy percepcją, ruchem, przeżywaniem, uczeniem się a działaniem.

Dlaczego psychomotoryka w przedszkolu?

Aspekt rozwojowy

-rozwój motoryczny stanowi odzwierciedlenie

 dojrzewającego układu nerwowego

Aspekt poznawczy

– dzięki zabawom psychomotorycznym przedszkolak poznaje swoje otoczenie

-jest to wspaniały sposób na odkrywanie i doświadczanie świata

Aspekt społeczny

– podczas zajęć z psychomotoryki nasze przedszkolaki mają okazję rozwiązywać zadania w grupie, konfrontować się z otoczeniem, zyskują pewność siebie 

Aspekt ruchowy

-mały człowiek nabywa coraz trudniejszych umiejętności ruchowych

– coraz bardziej świadomie przejmuje kontrolę nad własnym ciałem

– zajęcia psychomotoryczne wspomagają kształtowanie się schematu ciała oraz orientacji w przestrzeni

– zajęcia psychomotoryczne stanowią bazę dla czynności manipulacyjnych i małej motoryki

– psychomotoryka pozwala na kształtowanie się prawidłowej postawy ciała

Jak realizujemy psychomotorykę w przedszkolu?

– każdego dnia dbamy o pobyt naszych przedszkolaków na świeżym powietrzu

codzienne prowadzimy ciekawe zajęcia z psychomotoryki

– w trosce o naszego przedszkolaka ograniczamy ilości zajęć dodatkowych statycznych

– aktywności stolikowe przeplatamy aktywnościami ruchowymi