W Przedszkolu Horyzonty staramy się podchodzić do wychowania i edukacji dzieci integralnie. To znaczy, że pracujemy nad wszystkimi sferami osobowości oraz nad różnymi sferami edukacyjnymi. Wykorzystujemy do tego okresy sensytywne, etapy rozwojowe oraz naturalne predyspozycje każdego dziecka. Opracowaliśmy w związku z tym polisensoryczny program wczesnej stymulacji Optymista, który zawiera wszystkie elementy podstawy programowej. Codzienne zajęcia w przedszkolu to poranek, język angielski, rytmika, psychomotoryka, zajęcia nauki czytania wg metody profesor Jagody Cieszyńskiej, zabawy matematyczne, zabawa swobodna.

Do tego nauczycielki każdego dnia prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące:

  1. Małą i dużą motorykę;
  2. Zajęcia polonistyczne
  3. Zajęcia matematyczne
  4. Zajęcia plastyczne
  5. Grafomotorykę

Wiemy, że dzieci w wieku przedszkolnym wiedzę najlepiej przyswajają poprzez zabawę i ruch. Dlatego też podczas zajęć korzystamy z wielu doświadczeń, wspólnych zabaw i pracy w grupie. Staramy się w jak największym stopniu oddziaływać na wszystkie zmysły dziecka. Stąd bardzo dużo w naszym przedszkolu doświadczeń i zabaw interakcyjnych, gdzie dziecko może poczuć, posmakować, dotknąć itd. To wszystko składa się na efektywną naukę młodego człowieka.

Przedszkole oferuje także zajęcia dodatkowe takie jak judo oraz zajęcia taneczne, gimastykę, zajęcia umuzykalniające.