Wczesna nauka czytania to codzienność w naszym przedszkolu już w najmłodszej grupie. Podczas codziennych zajęć porankowych stosujemy metodę globalnego czytania wg Glenna Domana. Glenn Doman postuluje, że uczyć się czytać może każde dziecko niemal od pierwszych dni swego życia.

Dokładnie od momentu, w którym jego drogi wzrokowe są rozwinięte na tyle, że jest ono w stanie szczegółowo zobaczyć pokazywane mu słowo. Drugi ze zmysłów niezbędny do nauki czytania – słuch jest niemal rozwinięty w chwili urodzenia i nie wymaga dodatkowej stymulacji. Dziecko rodzi się gotowe do nauki języka mówionego, zatem jego słuch jest w pełni przygotowany również do nauki czytania. Nasze najmłodsze Jeżyki są zawsze bardzo uważne podczas bitów wyrazowych i szybko zapamiętują poznawane wyrazy👍👂👀😀